Jistě víte, že existují dva všeobecně akceptované standardy portugalštiny: evropský a brazilský. Většina studentů cizích jazyků si však neuvědomuje jednotlivé rozdíly a vůbec si neumí představit, jak významné jsou.

Pro mnoho lidí je portugalština jazykem, kterým se bez rozdílu mluví v mnoha zemích po celém světě. Rodilí mluvčí si na druhou stranu velmi dobře uvědomují, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Podívejme se na některé rozdíly mezi evropskou a brazilskou portugalštinou.

Portugalština

Portugalština je šestým nejrozšířenějším jazykem na světě. Portugalsky mluví přibližně 280 milionů lidí po celém světě. Patří k nim obyvatelé Angoly, Brazílie, Kapverd, Guiney-Bissau, Rovníkové Guiney, Mosambiku, Portugalska, Svatého Tomáše a Princova ostrova a Východního Timoru. Portugalsky mluvící obyvatelstvo najdeme i v jiných oblastech, jako je například Macao v Číně. Podívejme se nyní na evropskou a brazilskou portugalštinu a jejich vzájemné rozdíly.

Jaké jsou nejvýznamnější rozdíly mezi brazilskou a evropskou portugalštinou?

Jedním z nejdůležitějších rozdílů mezi brazilskou a evropskou portugalštinou je výslovnost. V brazilské portugalštině jsou samohlásky delší a širší, zatímco v evropské verzi tohoto jazyka nejsou tak výrazné.

Kromě toho se několik souhlásek v Brazílii vyslovuje jinak než v Evropě. S na konci slova se v brazilské portugalštině vyslovuje jako S, zatímco v evropské portugalštině jako Š.

  • Přízvuky

Někteří dávají přednost brazilské portugalštině před evropskou kvůli otevřeným samohláskám, evropská portugalština se jim může zdát méně zřetelná a nejasná. Cizinci obvykle zastávají názor, že brazilský přízvuk je melodičtější a má silnou kadenci, což zlepšuje srozumitelnost obzvláště pro začátečníky. Kvůli odchylkám ve výslovnosti může některým lidem nějakou dobu trvat, než si zvyknou na přízvuk na druhé straně Atlantiku.

  • Mluvnice a hláskování

Některá slova lze napsat více způsoby. V evropské portugalštině slovo příjem napíšeme „receço“, zatímco v brazilské „recepço“. Rozdílem je slyšitelné p. Stejné pravidlo platí i pro další slova, ve kterých se v brazilské verzi „p“ vyslovuje, v evropské však ne.

Brazilci jsou v používání své řeči velmi vynalézaví, v některých případech z podstatných jmen vytvářejí slovesa. Portugalská fráze „dar os parabéns“ se používá pro vyjádření blahopřání, Brazilci však někdy tento výraz zkracují a použijí jen jedno sloveso „parabenizar“.

  • Vykání a tykání

V Brazílii můžete při neformálních příležitostech většinu lidí oslovovat „você“, toto oslovení se hodí i v některých formálnějších situacích, což trochu připomíná angličtinu, která nerozlišuje mezi vykáním a tykáním. V Portugalsku je však „tu“ vyhrazeno jen pro přátele, rodinu a neformální situace.

 

Jakou portugalštinu se vyplatí naučit?

Zvažte, kde budete v budoucnu pracovat, studovat nebo cestovat. Líbí se vám určitý přízvuk více než ostatní? Která kultura se vám více zamlouvá: brazilská nebo portugalská? Kdybyste měl na výběr, kde byste chtěl žít? Máte nějaké známé v některé z těchto zemí?

Evropská portugalština je dobrou volbou, pokud chcete cestovat, žít nebo pracovat v Portugalsku, mít přístup k dalším portugalsky mluvícím národům nebo studovat formálnější a tradiční verzi tohoto jazyka.

Pokud chcete cestovat, žít a pracovat v Brazílii, naučit se jednodušší a méně formální verzi portugalštiny nebo porozumět jihoamerickým kulturám a tradicím, zvažte studium brazilské portugalštiny.

Rada na závěr

Pamatujte, že ať už si vyberete jakoukoli verzi jazyka, jedná se o stejnou řeč, proto budete moci číst literaturu vydanou v obou zemích a snadno se dorozumíte s obyvateli obou těchto států. Nedovolte, aby vám malé překážky zabránili v mezikulturnímu dialogu.