Do konce roku 2016 byly všechny produkty strojového překladu na trhu založeny na algoritmech, které využívaly statistické přístupy k určení nejlepšího možného překladu konkrétního slova. Strojový překlad spočívá v převodu textu z jednoho jazyka (zdrojového jazyka) do jiného jazyka (cílového jazyka) za použití softwaru. Ačkoli to může vypadat jednoduše, i ty nejjednodušší překlady jsou realizovány prostřednictvím složitých procesů.

Co přesně rozumíme pod pojmem strojový překlad?

Strojový překlad (MT) je automatizovaný překlad textu, který je vytvořen počítačem. Jedná se o překlad textu pomocí počítačových algoritmů bez jakéhokoli zásahu člověka. Strojový překlad zajišťuje překlad zdrojového materiálu do jednoho nebo více cílových jazyků. Jedná se o rychlý a jednoduchý proces. Překladač od společnosti Google je pravděpodobně nejznámějším nástrojem pro automatický strojový překlad.

Je důležité rozlišovat mezi strojovým překladem a počítačem podporovaným překladem (CAT). Přestože jsou v CAT užívány počítačové algoritmy, jejich účelem je obvykle pomáhat překladateli. Na rozdíl od toho je strojový překlad výhradně dílem počítače. Pro zajištění kvality se ovšem do procesu mohou zapojit i skuteční recenzenti nebo korektoři.

V současné době se používají různé typy systémů MT:

• Strojový překlad založený na pravidlech

pracuje s gramatikou a jazykovými pravidly, které vytvořili experti na jazyky a slovníky. Ty mohou být přizpůsobeny konkrétnímu tématu nebo odvětví.

• Statistický strojový překlad 

nespoléhá na jazyková pravidla a slova, ale učí se překládat na základě analýzy velkého množství existujících překladů realizovaných překladateli.

• Neuronový strojový překlad 

se sám učí překládat pomocí rozsáhlé neuronové sítě. Tato metoda je stále oblíbenější, protože poskytuje lepší výsledky při překladu v jednotlivých jazykových párech.

Jaké výhody přináší strojový překlad?

• Šetří čas

Strojový překlad může ušetřit spoustu času, neboť dokáže během několika sekund přeložit celé textové dokumenty. Nicméně je třeba pamatovat na to, že MT by vždy měli dodatečně upravovat zkušení překladatelé.

• Snižuje náklady

Jelikož strojový překlad vyžaduje méně lidských zásahů, může výrazně snížit náklady.

Pamatuje si výrazy

Další výhodou strojového překladu je jeho schopnost uložit si důležité výrazy do paměti a v případě potřeby je znovu použít.

Úroveň strojového překladu se v posledních letech výrazně zvýšila. Mnoho společností jej nyní využívá k lokalizaci svého obsahu, aby oslovily globální publikum. Je-li používán správně, může poskytovat výstupy na vysoké úrovni bez potřeby rozsáhlého lidského zásahu. Přestože nástroje strojového překladu nejsou zdaleka dostatečně autonomní, mohou být přínosem při překladu velkého množství textu, kdy překlad vypracovaný překladatelem může být nepraktický.

Ve společnosti K&J Translations vám rádi pomůžeme se zajištěním těch nejkvalitnějších překladů a posuneme vaši společnost na ještě vyšší úroveň.