Potřebujete vyjádřit číslovku slovy a nevíte, jak ji správně napsat? Psaní číslovek je poněkud složitá záležitost, proto jsme pro Vás připravili krátké shrnutí. Budete-li se řídit těmito pravidly, vyhnete se případným nesnázím.

Čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty.

Základní číslovky

První skupinou číslovek jsou základní (kardinální) číslovky. Můžeme se na ně zeptat otázkou: „Kolik?“ Jde například o číslovky „osm“, „čtyři sta šedesát“, či neurčité číslovky „mnoho“, „několik“. Číslovky od jedna do dvacet a násobky čísla deset je nutné znát nazpaměť.

Složené číslovky

Jedná se o složené číslovky 21 a výše, tvoříme je skládáním několika čísel, přičemž mezi jednotlivá čísla vkládáme mezery. Číslo 3562 napíšeme tři tisíce pět set šedesát dva. Zde je nutné vědět, že v určitých případech z bezpečnostních důvodů píšeme celé číslo dohromady bez mezer (např. ve složenkách).

Existují také alternativní způsoby zápisu. Čísla 21 až 99 můžeme zapsat i jiným způsobem v obráceném pořadí. Číslo padesát šest lze vyjádřit také slovem šestapadesát. Odlišným způsobem můžeme tvořit také násobky čísla 100 mezi 1100 a 1900. Tak můžeme číslo tisíc čtyři sta napsat také ve tvaru čtrnáct set.

Řadové číslovky

Řadové číslovky také píšeme odděleně, mezeru však děláme pouze tam, kde se oddělují desítky, stovky, tisíce atd. Například číslo 3484. se napíše třítisící čtyřstý osmdesátý čtvrtý. I řadové číslovky lze psát obráceně, padesátý šestý můžeme napsat jako šestapadesátý. Pokud píšeme řadovou číslovku číslem, přidáme k ní tečku.

Kromě toho je nutné dávat pozor také na jednotky. V těchto případech je nutné rozlišovat, zda se jedná o podstatné nebo přídavné jméno. U podstatných jmen píšeme mezery, například „osm metrů“. U přídavných jmen mezeru nedáváme, proto je správný zápis „osmimetrový“.