Jen málo lidí dokáže odpovědět na otázku, jak se dnes mluví v Egyptě. Většina dialektů, kterými se v této zemi mluví, je hovorových. Nejrozšířenějšími jsou jazyky arabských skupin lidí. Nicméně, protože tato země je osídlena mnoha etnickými skupinami, zejména přistěhovalci z Evropy, můžeme se zde setkat i s mnoha dalšími jazyky.

Egyptský jazyk je mimo jiné živou připomínkou toho, že se mluvený jazyk může výrazně lišit od svého psaného protějšku, přičemž mluvené jazyky lépe reprezentují regionální variace a psaný jazyk má funkci sjednocujícího lingua franca.

Historie

Starověký Egypt má dlouhou a slavnou historii, která sahá až do roku 3400 před Kristem. Zdejší jazyk je tedy jedním z nejstarších mluvených jazyků na světě. Staří Egypťané byli známí svými hieroglyfy, což byly jakési kresby, které znázorňovaly životní události. Dokonce umožňovaly zaznamenávání historie a literatury i psaní lékařských příruček. Tímto jazykem mluvili faraoni a byly v něm napsány staré egyptské posvátné texty.

Dnešní Egyptština

Moderní standardní arabština neboli MSA je úředním jazykem Egypta a používá se ve většině písemných dokumentů a škol. Moderní standardní arabština na druhé straně primárně odkazuje na literární formu arabštiny, což je v podstatě makrojazyk složený z mnoha lidových dialektů. Je proto důležité poznamenat, že moderní standardní arabština je jazykem literatury, médií, vzdělávání a používá se v oficiálním prostředí, není to však jazyk používaný při běžné konverzaci.

Pochází z klasické (středověké) arabštiny a jeho gramatika a pravopis zůstaly od 7. století do značné míry nezměněny. Pod vlivem angličtiny a francouzštiny se však v průběhu času změnilo několik aspektů stylu a znění tohoto jazyka.

Jiné dialekty

Každý národ má svůj vlastní „arabský dialekt“ neboli „amija“ používaný pro každodenní mluvení. Rozdíly jsou založeny spíše na zvuku než na slovní zásobě nebo gramatice.

Egyptská arabština (mluvená verze tohoto makrojazyka) je v Egyptě nejrozšířenějším jazykem a je považována za de facto národní jazyk země. Ve své moderní podobě kombinuje arabské, koptské, turecké, osmanské, francouzské a italské prvky.

Mezi další široce mluvené arabské dialekty patří mimo jiné saúdská arabština (používají ji většinou venkovské komunity poblíž súdánských hranic), súdánská arabština (používají ji především súdánští přistěhovalci), severní levantština, taiz adenština, alžírština a maročtina.

Vzdělaní Egypťané navíc jako druhý jazyk častou používají angličtinu nebo francouzštinu. Egypt má populaci asi 3 milionů francouzsky mluvících lidí. Mezi jazyky přistěhovalců, kterými se v Egyptě mluví, patří také adygština, řečtina, arménština a italština.

Pokud se tedy chystáte navštívit Egypt, nebo se zajímáte o místní jazyk a kulturu či studujete zdejší historii, budete potřebovat spolehlivé překladatelské služby. Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme!