Slovo kdykoliv/kdykoli patří mezi slova neohebná, to znamená, že jej nemůžeme časovat ani skloňovat. Podle Slovníku spisovné češtiny patří mezi příslovce, určité jazykové příručky tomuto výrazu připisují i funkci spojky podřadicí.

Čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty.

Význam

Slovo kdykoliv nebo kdykoli vyjadřuje namátkovost nebo libovolnost s ohledem na výběr doby. Znamená, že se něco děje v blíže neurčené, libovolné době a není podrobněji určeno, kdy.

Příklady: Můžete jet na výlet kdykoliv (kdykoli). Byli jsme šťastnější než kdykoliv (kdykoli) dřív. Přítele můžeš navštívit kdykoliv (kdykoli).

Příslovce nebo spojka

Ve Slovníku spisovné češtiny se tento výraz řadí mezi zájmenné příslovce neurčité a zájmenné příslovce vztažné, pokud má funkci uvození vedlejší věty. Pokud má toto slovo funkci spojky, můžeme jej nahradit slovy „pokaždé když“.

Vyjadřuje časovou totožnost obsahu vedlejší věty s dějem věty řídící.

Příklady: Kdykoliv (kdykoli) tě vidím, mám radost. Můžeš si hrát s míčem, kdykoliv (kdykoli) na to máš náladu.

Psát kdykoliv nebo kdykoli?

Není žádný rozdíl mezi použitím slova kdykoliv nebo kdykoli. Stejné pravidlo platí pro slovo kdokoliv/kdokoli, cokoliv/cokoli, kamkoliv/kamkoli, ačkoliv/ačkoli, odkudkoliv/odkudkoli. Žádná z variant nenese stylový příznak, nejedná se o zastaralou ani knižní formu. Obě podoby jsou zcela rovnocenné. Jediná důležitá věc je, abychom v jednom textu volili jednotnou podobu.