Pravděpodobně jste již někdy hledali zprostředkovatele překladatelských služeb. Možná jste potřebovali překlad firemních webových stránek, obchodní dokumentace, katalogů, marketingových materiálů či právní dokumentace. Seděli jste u počítače a prohlíželi ceny překladatelských služeb.

Čtení tohoto článku zabere přibližně 3 minuty.

Když hledáme překladatelské služby, nesmíme opomíjet několik faktorů: Překlad musí být:

  • Kvalitní – to je důležité například pro dobrou prezentaci firmy v cizím jazyce, shrnutí diplomové práce nesmí obsahovat chyby, příslušná dokumentace musí být terminologicky správná a dostatečně odborná.
  • Rychlý– v dnešní době je rychlost překladatelských služeb klíčového významu. Rychlé vypracování nabídky mnohdy ovlivní konkurenceschopnost překladatelské kanceláře.
  • Výhodný – při vyhledávání služeb si každý zákazník prověří také cenu, přičemž samozřejmě usiluje o co nejlevnější služby. Tento faktor nám otevírá mnoho dalších důležitých otázek.

Při vyhledávání jste si nejspíše všimli, že se ceny mezi sebou výrazně liší. Někteří zprostředkovatelé vám nabídnou až o polovinu nižší cenu než jiní. Mnozí na svých stránkách ceník nemají a o cenách vás informují, až když jim pošlete poptávku.

Jakým způsobem se určuje cena překladu?

První věc, kterou je nutné si ujasnit, je rozdíl mezi běžnou stranou a normostranou (používáme zkratku NS). Normostrana je zúčtovací jednotka, kterou se řídí překladatelé, agentury a textaři. Normostrana běžně obsahuje 250 slov nebo 1500 úhozů bez mezer či 1800 úhozů s mezerami, vše záleží na způsobu zúčtování.

Normostrany používáme proto, že je takový způsob zúčtování nejkorektnější a nejférovější jak pro poskytovatele překladatelských služeb, tak i pro jejich zákazníky. Jedna běžná strana může totiž obsahovat velmi málo textu psaného velkým písmem a mnoho obrázků. Nebo může naopak obsahovat větší množství textu psaného malým písmem bez jakýchkoliv obrázků.

Pokud vás zajímá, na kolik normostran vyjde váš text, můžete prověřit počet slov ve vašem textovém editoru (např. ve Wordu). Počet znaků či slov poté vydělíte uvedenými čísly.

Kromě délky textu cenu překladu ovlivňuje také náročnost obsahu, jazyková kombinace a požadovaný termín jeho vypracování. Texty, které obsahují specifickou terminologii, jsou pro překladatele časově náročnější, protože je nutné prověřit terminologii a přizpůsobit text konkrétnímu oboru. Proto mohou být ceny obsahově náročnějších textů o něco vyšší. Přesto se v naší agentuře vždy snažíme vyhovět našim zákazníkům k oboustranné spokojenosti.

Je kvalita přímo úměrná ceně?

Mnoho lidí si myslí, že cena překladu určuje jeho kvalitu. Neplatí to ale vždycky. Překladatelské služby nabízí mnoho poskytovatelů. Ceny jsou velmi různé. Pravdou však je, že vyjde nejlevnější překlad po všech nutných opravách nakonec nejdráže.

Při překládání se vyplatí spoléhat na doporučení spokojených zákazníků.