Svět je globální vesnice a jedním ze způsobů, jak učinit hranice prostupnějšími, je používání překladatelských služeb. Odměna za překladatelské úkony se liší v závislosti na řadě kritérií. Jazykové kombinace, druh překladatelských služeb, rychlost překladu, umístění překladatele a typ překládaných informací – to vše má velký vliv na odměnu za projekt.

Které překladatelské služby jsou nejlépe placené?

Překladatelé literárních děl vydělávají v průměru 51 000 dolarů ročně a jsou ve srovnání s ostatními kategoriemi překladatelů nejlépe placeni. S největší pravděpodobností je to způsobeno tím, že je přepis literatury do jiného jazyka považován za nejobtížnější druh překladatelských služeb.

Poezie, dlouhé romány, deníky a další druhy literatury jsou překládány literárními překladateli. Jejich cílem je prolomit jazykové bariéry a zpřístupnit umění globálnímu publiku.

Lékařské a právní překlady jsou dvě další kategorie překladů, které jsou dobře placeny, což je způsobeno vysokou mírou požadované přesnosti. Obecně platí, že překladatelé v tomto sektoru jsou odborníky na dané téma a dokonale rozumí odborné terminologii a zákonům.

Vzhledem k rostoucí potřebě po lokalizačních službách v různých odvětvích je práce spojená s lokalizací velmi dobře placena.

Vzhledem k tomu, že se stále více společností rozrůstá po celém světě, jsou jazykoví a lokalizační specialisté, kteří jim pomáhají udržet si svůj podíl na globálním trhu, velmi žádaní. Většina těchto podniků je připravena za vysoce kvalitní překlad poměrně dobře zaplatit.

Přesto však nemají překladatelé nejlépe placené zaměstnání. Mezi nejlépe placené profesionály v oboru jazykových služeb patří simultánní tlumočníci. To proto, že je to ta nejtěžší práce.

Simultánní tlumočení vyžaduje silné komunikační dovednosti a výborné jazykové znalosti. Tlumočník poslouchá sdělení v jednom jazyce, a pak je přeloží a sdělí posluchačům v jiném jazyce.

Jazyky, které jsou nejlépe placené

Jedná se o rozšířené jazyky, které se hojně používají pro obchod a průmyslové aktivity. Němčina například nemá příliš velký počet rodilých mluvčích, ale ekonomický výstup tohoto jazyka je obrovský, proto mají překladatelé němčiny spoustu pracovních příležitostí.

Níže uvádíme seznam jazyků podle toho, kolik si mohou překladatelé těchto jazyků vydělat:

  • Arabština – 74 000 dolarů ročně
  • Němčina – 60 000 dolarů ročně
  • Španělština – 48 000 dolarů ročně
  • Francouzština – 45 000 dolarů ročně
  • Holandština – 44 000 dolarů ročně
  • Ruština – 43 000 dolarů ročně
  • Japonština – 42 000 dolarů ročně
  • Italština – 36 000 dolarů ročně
  • Zjednodušená čínština (mandarínská) – 35 000 dolarů ročně

Rada na závěr…

Stručně řečeno, všichni překladatelé, kteří chtějí uspět na globálním trhu, musí být schopni komunikovat v různých jazycích. Než začnete hledat práci překladatele, měli byste zhodnotit svůj talent, vybrat si jazyk, na který se zaměříte, a poté se rozhodnout, na kterou oblast práce se chcete specializovat. Správná volba jazyka vás může skutečně přesunout kamkoli chcete! Pokud chcete pracovat jako překladatel nebo potřebujete profesionální překladatelské služby, kontaktujte K&J Translations.