S rostoucí poptávkou po výrobcích nebo službách na zahraničních trzích nebo s novými obchodními příležitostmi mohou rostoucí podniky čelit perspektivě globální expanze. Jedná se o přirozený vývoj, který, pokud je realizován správným způsobem a ve správný čas, může přinést značné výhody.

Uvažovali jste o tom, že byste své podnikání rozšířili na globální úroveň? Chcete pochopit výhody a nevýhody spojené s expanzí vašeho podnikání na zahraniční trhy? Nejprve je třeba zvážit výhody a nevýhody mezinárodní expanze.

Pokud je vaším dalším krokem globální expanze, musíte nejprve provést mezinárodní průzkum. Plánování globální expanze může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. Před založením podnikatelských subjektů a zaměstnáváním zaměstnanců v zahraničí je nutné nejprve porozumět novému trhu, na který se chystáte expandovat.

Navzdory výhodám spojeným s expandováním se každá společnost při vstupu na zahraniční trhy setká s určitými obtížemi. Mezi nevýhody vstupu na zahraniční trhy patří:

• Zpřísnění imigračních předpisů

Založení pobočky a přidělení zaměstnanců může být kvůli imigračním předpisům komplikované pro pracovníky s dlouhodobou praxí. Při registraci společnosti počítejte s důkladným vládním auditem a s nutností vyřídit pracovní povolení pro všechny přidělené manažery nebo zaměstnance.

• Kulturní a jazykové bariéry

Na většině regionálních trhů, jako je EU nebo jihovýchodní Asie, stále existují kulturní a jazykové bariéry mezi jednotlivými zeměmi, stejně jako rozdílné obchodní normy, které jsou pro mnoho lidí velkou neznámou.

• Finanční náklady a právní předpisy spojené se založením podniku

Pokud společnosti zakládající vlastní výrobní pobočku nevyhledají odbornou pomoc, budou v procesu registrace a zakládání čelit značným a časově náročným problémům.

• Služby může být i nadále nutné zajišťovat od externích dodavatelů

Vzhledem k tomu, že zřízení pobočky výhradně za účelem poskytování služeb zákazníkům je obtížné, mnoho společností si služby call centra zajišťuje externě. Tím ovšem přicházejí o část individuálního přístupu, který jim poskytují jejich vlastní zkušení zaměstnanci.

• Požadavky na kapitalizaci a vlastnictví

V některých zemích jsou pro mezinárodní podniky stanoveny limity kapitalizace a ve SAE je vyžadováno minimálně 51 procent místního vlastnictví v každé společnosti (s výjimkou zón volného obchodu).

• Rizika spojená s dodržováním předpisů

Vstup na nové trhy může být náročný. Když společnost vstoupí na nový trh, musí se přizpůsobit místním normám a fungovat v souladu s nimi. Tato pravidla se mohou výrazně lišit od pravidel v domovské zemi dané společnosti. Proto je důležité začít spolupracovat se těmi nejlepšími odborníky, kteří vám pomohou dodržovat předpisy a zavést správné obchodní postupy v oblasti lokalizace a optimalizace SEO.

Co si z toho vzít…

Než se vaše společnost dostane do další fáze, je nezbytné pochopit výhody a nevýhody expanze na mezinárodní trhy. S globálním působením je spojeno mnoho příležitostí, ale jak jsme viděli, existuje i mnoho nevýhod. Jednou z možností je mezinárodní expanze bez nutnosti zakládat místní společnost. Tento přístup odstraňuje všechny nepříjemnosti a zároveň poskytuje všechny výhody.

Při zvažování výhod a nevýhod spojených se založením podnikatelského subjektu se nebojte poradit s odborníky na podnikání a zvažte řešení, jako je pojištění podnikatelského úvěru. To pomůže podpořit růst prodeje a ochránit vaši společnost před ztrátou, pokud by se stalo něco neočekávaného.

S K&J Translations můžete přestat hádat a obávat se potíží spojených s expanzí vašeho podnikání na mezinárodní úroveň. Pokud potřebujete pomoci s procesem rozšíření svého podnikání na zahraniční trh, kontaktujte nás a náš tým vyškolených odborníků zajistí hladký průběh.