Víte, jaký je rozdíl mezi pomlčkou a spojovníkem? Ve kterém případě je čárka delší? Je délka čárky jediným rozdílem? Hm?

Čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty.

Prvním rozdílem mezi pomlčkou a spojovníkem je jejich tvar, přesněji jejich délka. Pomlčku zapisujeme jako delší čárku (–), spojovník je kratší (-). Pomlčku v některých případech oddělujeme mezerami, jindy ji píšeme těsně bez mezer. Spojovník nikdy mezerami neoddělujeme.

Kdy a jak se používá pomlčka?

Pomlčku často zaměňujeme za spojovník, protože se na klávesnici vyskytuje pouze spojovník. Existuje krátká a dlouhá pomlčka, není však mezi nimi žádný významový rozdíl. Jejich užití musí být v celém textu jednotné. Pomlčku používáme v následujících případech:

  1. Ve smyslu rozsahu nebo spojení

Např. strana 326–334, dálnice Praha–Brno

  1. Ve funkci oddělování části projevu

Např. Tato stavba – pocházející z minulého století – je velmi oblíbenou památkou.

  1. Vyjádření vztahu

Např. vztah rodič–dítě, Zikmund–Hanzelka

  1. Vyznačení přestávky v řeči

Např. Mám chuť to vzdát, ty –⁠

  1. Při psaní peněžních částek

Šaty stojí 500,– Kč

Kdy a jak používáme spojovník?

Spojovník používáme pro spojení dvou výrazů pouze v případech, kdy tvoří blízký významový celek. Používáme jej u přídavných jmen, podstatných jmen i příjmení.

  1. Složená přídavná jména

Např. technicko-ekonomický, modro-žlutý

  1. Těsné spojení podstatných jmen

Např. překladatel-tlumočník, propan-butan

  1. V některých případech také u domácích nebo cizích příjmení, složených ze dvou samostatných slov, označujících jednu osobu

Např. František Jílek-Oberpfalcer, Marie Curie-Skłodowska

Jak píšeme pomlčku a spojovník?

Spojovník lze psát přímo příslušnou klávesou, která je nejčastěji umístěna vedle pravého tlačítka Shift.

U pomlčky je situace trochu komplikovanější. Napíšeme ji pomocí klávesové zkratky Alt+0150. Klávesovou zkratkou pro dlouhou pomlčku je Alt+0151. Word umožňuje také použití klávesových zkratek Ctrl+spojovník a Ctrl+Alt+spojovník.