Překlad je jedním ze způsobů, jak zvýšit viditelnost podniku. Protože angličtina není prvním jazykem všech, pomůže vám překlad vašeho webu nebo obsahu oslovit širší kruh osob.

V roce 2018 byl celosvětový trh jazykových služeb ohodnocen na 46 miliard USD. Důvodem pro vzrůstající poptávku po těchto službách může být právě rostoucí hodnota lokálních trhů pro multinacionální podniky.

Není to však tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. V závislosti na povaze vašeho podnikání byste měli alokovat jisté finanční prostředky na globalizaci a lokalizaci.

Co je to lokalizace?

Přizpůsobení určité webové stránky, zdroje nebo produktu se nazývá lokalizace. Jednoduše řečeno, jedná se o přizpůsobení materiálu potřebám obyvatel určitého kraje.

Pokud jde o lokalizaci, musí materiál splňovat kulturní standardy přijatelné na cílovém trhu a cílové publikum přímo oslovovat. Jedná se o náročnější verzi překladu, u které je nutné dávat pozor na více podrobností.

Součástí lokalizace je například úprava formátů a přihlédnutí k předpokládaným standardům použití. To může zahrnovat například:

  • Formáty čísel, data a času
  • Použité měny
  • Použité formáty klávesnice
  • Symboly, ikony a interpunkce
  • Citlivost na obsah textu a obrázky
  • Různé lokální zákonnosti

Co je to globalizace?

Pravým opakem lokalizace je globalizace. Proces vytváření dvojjazyčného produktu nebo obsahu je známý jako internacionalizace. Praxi zpřístupňování materiálu v několika jazycích říkáme globalizace. To znamená, že stejný materiál musí být přijatelný pro všechny civilizace, kterým je určen. V důsledku globalizace mají různí jednotlivci přístup ke stejnému materiálu. To platí bez ohledu na jejich rodný jazyk.

Pro začátek se globalizace zabývá vším, co stojí v cestě globálnímu růstu. Standardizace je aplikována na jakýkoli kód, lingvistický standard nebo starší kódování.

Globalizace pomáhá také při přidávání značkování. To v budoucnu umožňuje přirozenější překlad.

Co se vyplatí zvolit?

Globalizace prospívá produktům a podnikům, které se chtějí šířit na nové trhy. Využití profesionálního překladatelského týmu k nastavení mezinárodního standardu je velmi prospěšné. Budoucí snahy o lokalizaci budou díky tomu rychlejší a snazší.

Lokalizace vám na druhou stranu umožňuje lépe oslovit váš jedinečný cílový trh. Přímá komunikace oslovuje cílové skupiny, jednotlivci se mnohem častěji nechají oslovit něčím, co je jim šité na míru.

Dosažení nových trhů vyžaduje jak globalizaci, tak lokalizaci. Proto se vyplatí nejprve analyzovat své obchodní potřeby, a teprve poté určit, co potřebujete udělat. Pokud cílíte na určitý trh, budete potřebovat lokalizaci. Pokud se však chcete posunout dále než za první hranici, budete muset přemýšlet o globalizaci.

Rada na závěr…

Vydat se do neznáma může vypadat děsivě. Není to však nemožné. Své podnikání můžete rozšířit pomocí nástrojů, které jsou nyní dostupné na trhu. To je důvod, proč potřebujete spolehlivého partnera pro lokalizaci a globalizaci.

Potřebujete někoho, kdo přeloží, lokalizuje a globalizuje váš obsah? Ať už chcete oslovit globální publikum nebo zlepšit svou místní přítomnost na určitém trhu, K&J Translations vám může pomoci na každém kroku.