Při pořizování hlasových záznamů pro videa je náročné neustále synchronizovat zvuk (hlasovou stopu) s videem tak, aby mluvené slovo odpovídalo tomu, co je na obrazovce. Při lokalizaci videa je to ještě obtížnější, pokud je hlasový záznam nahrán v jiném jazyce. Vzhledem k tomu, že cílový jazyk má často jinou délku než jazyk originálu, zvuk v cílovém jazyce se ne vždy shoduje s originálem. Nejtypičtějším řešením je načasování hlasového záznamu tak, aby odpovídal dění ve videu.

Záznam hlasu s časováním

Pořizování zvukové nahrávky je v případě záznamu hlasu s časováním značně omezeno. Talentovaný hlasový herec musí nahrát scénář v určitém časovém rámci. To zahrnuje pořízení tolika nahrávek, kolik je potřeba k dokonalému načasování. Rovněž je nutné, aby zvukař doladil různé časové úseky bez hlasového doprovodu. Nahrávání s časovým omezením může také vyžadovat přepracování přeloženého scénáře, aby se vešel do časového limitu.

Záznam hlasu bez časování

Záznam hlasu bez časování může být vhodnější volbou. Je tomu tak z několika důvodů. Skutečnost, že není potřeba měnit přeložený scénář, může zvýšit přesnost lokalizace. Svou roli hraje i skutečnost, že pořízení záznamu hlasu bez časování je obvykle levnější – zejména proto, že celý záznam lze pořídit během jednoho nebo dvou nahrávání. Hlasový herec tak netráví tolik času ve studiu. Na závěr je třeba poznamenat, že záznam hlasu bez časování lze pořídit v přirozeném tempu.

Problémem se záznamem hlasu bez časování je, že jeho délka nemusí odpovídat délce videa. Podle potřeby je nutné upravit zvuk nebo video, případně obojí. Nejedná se o jednoduchý proces; vyžaduje čas a specifické technické dovednosti, což může vést k navýšení nákladů na hodnotu vyšší než u záznamu hlasu s časováním.

 

Společnost K&J Translations naštěstí vyvinula technologický postup, který automaticky upravuje zvukový i obrazový záznam. Stačí stisknout tlačítko a zvuková stopa se automaticky synchronizuje s videem. To může ušetřit hodiny namáhavé práce.

Úspora času znamená úsporu peněz během celého procesu. Vzhledem k tomu, že při nahrávání hlasu bez časování není zapotřebí vynakládat prostředky a úsilí na úpravu scénáře, jedná se o nákladově efektivnější a časově méně náročné řešení. V kombinaci s technologií automatické synchronizace společnosti K&J Translations se výrazně sníží časové nároky na překlad filmu do jiného jazyka.