Normostrana je standardizovaná strana s 250 slovy nebo 1500 znaky bez mezer.