Korektury

Je škoda, když je dobrá myšlenka prezentována nekvalitním způsobem!

Máte text v mateřštině nebo v cizím jazyce, nejste si však jisti, jestli je pravopisně správný. Napsali jste literární, vědecký nebo publicistický text, diplomovou práci, zprávu nebo propagační materiály a potřebujete někoho, kdy by opravil případné chyby v textu?

Nabízíme vám výhodné a kvalitní korektury všech typů textu. Naši korektoři jsou odborníky pro různé oblasti a rodilými mluvčími ve svých jazycích. Zajistíme vám odbornou korekturu za výhodnou cenu.

V rámci korektury odstraníme pravopisné a typografické chyby a postaráme se také o stylistickou a terminologickou stránku textu. Naši korektoři opraví chyby a svými návrhy či komentáři přispějí ke zvýšení kvality vašeho textu.

Korektury všech typů textu:

 • Výročních zpráv,
 • příruček,
 • reklamních textů,
 • odborných textů,
 • webových stránek,
 • beletristických textů,
 • diplomových a disertačních prací
 • a jiných textů.

Kromě korektur nabízíme také běžné soudně ověřené překlady.

Máte-li jakékoliv další dotazy, rádi vám odpovíme, proto nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese info@kjtranslations.cz nebo na telefonním čísle +420 723 706 499.

  Kalkulace
  zdarma