Korektury

Je škoda, když je dobrá myšlenka prezentována nekvalitním způsobem!

Máte text v mateřštině nebo v cizím jazyce, nejste si však jisti, jestli je pravopisně správný. Napsali jste literární, vědecký nebo publicistický text, diplomovou práci, zprávu nebo propagační materiály a potřebujete někoho, kdy by opravil případné chyby v textu?

Nabízíme vám výhodné a kvalitní korektury všech typů textu. Naši korektoři jsou odborníky pro různé oblasti a rodilými mluvčími ve svých jazycích. Zajistíme vám odbornou korekturu za výhodnou cenu.

V rámci korektury odstraníme pravopisné a typografické chyby a postaráme se také o stylistickou a terminologickou stránku textu. Naši korektoři opraví chyby a svými návrhy či komentáři přispějí ke zvýšení kvality vašeho textu.

Korektury všech typů textu:

  • Výročních zpráv,
  • příruček,
  • reklamních textů,
  • odborných textů,
  • webových stránek,
  • beletristických textů,
  • diplomových a disertačních prací
  • a jiných textů.

Kromě korektur nabízíme také běžné soudně ověřené překlady.

Máte-li jakékoliv další dotazy, rádi vám odpovíme, proto nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese info@kjtranslations.cz nebo na telefonním čísle +420 723 706 499.

Nahrát soubory
Kalkulace
zdarma