Marketingové překladyy

Marketing je věda o identifikaci a průzkumu cílových trhů a uživatelů za cílem budování ziskových vztahů s nimi. Jedná se o jednu z nejdůležitějších aktivit každé společnosti, která zajišťuje propojení služeb s potenciálními zákazníky. Vychází především z různých humanitních věd, jako je psychologie, sociologie, komunikace a ekonomie.

Společnosti, které usilují o prosazení na zahraničních trzích nebo zde již působí, musí svou komunikační strategii přizpůsobit prostředí, ve kterém působí. K marketingovým textům patří propagační materiály, slogany, katalogy, popisy a prezentace produktů, dotazníky, výzkumy, mapování trhu, tiskové zprávy, oznámení v médiích, prezentační videa, názvy značek, webové stránky atd. Společnosti, které usilují o prosazení na zahraničních trzích nebo zde již působí, musí svou komunikační strategii přizpůsobit prostředí, ve kterém působí. K marketingovým textům patří propagační materiály, slogany, katalogy, popisy a prezentace produktů, dotazníky, výzkumy, mapování trhu, tiskové zprávy, oznámení v médiích, prezentační videa, názvy značek, webové stránky atd.

Pokud chcete, aby se vaše společnost prosadila na zahraničním trhu, musíte zabezpečit správný překlad marketingových textů, ve kterém se vyhnete všem chybám, které může udělat nezkušený překladatel. V marketingových textech se často používá kulturně specifický humor, metafory, fráze nebo slovní hry. Nesprávně přeložený marketingový text by v jiné kultuře mohli pochopit úplně jinak, než bylo myšleno, případně by takový text mohl znít i urážlivě. A to si žádná společnost jistě nepřeje. Proto je důležité, aby překladatel dobře znal zahraniční trh, měl určité zkušenosti s tvorbou marketingových textů, výborně znal jazyk a kulturu, obratně používal různé komunikační techniky a hlasové či větné obraty, jakými jsou například aliterace, metafory, antitéze a podobně.

Jaké jsou základní charakteristiky marketingového textu?

Působivý nadpis

Nadpis je nejdůležitějším aspektem každého marketingového textu, protože má čtenáře přesvědčit, aby pokračoval ve čtení. Musí být jasný a jednoduchý, může být podán formou otázky, odůvodnění nebo příkazu. V poslední době jsou stále populárnější nadpisy v typickém osobním stylu.

Účinná artikulace textu

K dokonalé podobě marketingového testu přispěje také vhodně rozdělení na jednotlivé odstavce. Kromě efektivního nadpisu potenciálního zákazníka upoutají i vhodné podnadpisy.

ANO!

Nejdůležitějším cílem úspěšných marketingových textů je pozitivní odezva potenciálních zákazníků. Čtenář díky tomu získá dojem, že plně souhlasí s tím, co je napsáno, a že konkrétní službu nebo produkt skutečně potřebuje. Neustále jej povzbuzujete, aby učinil požadované rozhodnutí, a proto nakonec získá dojem, že se rozhodl sám.

Zvýraznění a zdůraznění důležitých slov

Protože čtenáři marketingových textů obvykle při čtení některé časti přeskakují, je důležité zdůraznit nebo podtrhnout určitá slova a fráze, které upoutají jejich pozornost.

Přístup k překladu reklamních nebo marketingových textů je diametrálně odlišný od přístupu, který používáme při překladu technických textů. Překlad marketingových textů musí být živý, plynulýa konzistentní s originálem, aby se při překladu neztratil hlavní význam. Je však také nutné mít na paměti, že jednotlivá slova mají v různých kulturách odlišný důraz. Nemělo by tedy jít o doslovnou kopii originálu a text by rovněž neměl obsahovat nezajímavé nebo zbytečné informace, které čtenáře pravděpodobně nezajímají.

V ideálním případě by měl být text napsán hovorovým jazykem cílové populace a měl by zákazníka dobře naladit. V takovém případě se totiž mnohem raději rozhodne přečíst si text a objednat si nabízený produkt nebo poskytovanou službu.

Ve společnosti K&J Translations chápeme, jak důležitý je dobrý překlad marketingového textu. Proto spolupracujeme s lingvisty a překladateli, kteří jsou rodilými mluvčími cílového jazyka a mají rozsáhle zkušenosti v oblasti marketingu. Můžeme zaručit, že každý překlad marketingového textu, který vypracujeme, skvěle upoutá pozornost vaših zákazníků i na zahraničních trzích.

Kromě překladu marketingových textů poskytujeme také následující služby:

  • dodatečná korektura textu (zajistí ještě lepší styl textu a odstraní případné nedostatky),
  • grafická úprava přeloženého textu (doporučujeme, pokud se grafický formát překladu musí shodovat s originálem, který je například ve formátu .pdf, obsahuje obrázky a tabulky nebo je naskenován).

Máte-li jakékoliv další dotazy, rádi vám odpovíme, proto nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese info@kjtranslations.cz nebo na telefonním čísle +420 723 706 499.

Nahrát soubory
Kalkulace
zdarma