Překlady maďarštiny

Potřebujete kvalitní, výhodný a rychlý překlad textu z češtiny do maďarštiny nebo z maďarštiny do češtiny? Pak jste na správném místě! Nabízíme vám výhodné a kvalitní překlady maďarštiny v kombinaci s většinou světových jazyků!

Maďarština je ugrofinský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 14,5 milionů lidí. Je úředním jazykem Maďarska, používá se také na území Rumunska, Slovenska, Ukrajiny, Srbska, Chorvatska, Rakouska a Slovinska, kde se před první světovou válkou rozkládala uherská část Rakouska-Uherska. Maďaři někdy v žertu podotknou, že jsou jediným státem, který hraničí sám na sebe. Maďarština je podobná chantyjštině a mansijštině, které se používají v některých oblastech Ruska.

Využijte služeb našich zkušených překladatelů:

Překlady z češtiny do maďarštiny

Překlady z maďarštiny do češtiny

Překlady maďarštiny v kombinaci s 85 světovými jazyky

Dovolte nám přeložit vaše webové stránky, obchodní podmínky, návody k použití, smlouvy, shrnutí článku nebo knihy do maďarštiny, abyste je mohli nadále šířit po světě! Proč nerozšířit svou podnikatelskou činnost či skvělý nápad do zahraničí? Rádi vám pomůžeme dosáhnout stanoveného cíle s kvalitním překladem požadovaného textu.

V případě většího množství textu (více než 20 normostran) vám nabízíme VÝHODNOU MNOŽSTEVNÍ SLEVU.

Přejete si, aby byl váš text opravdu dokonalý a aby jej dodatečně prohlédl odborník pro daný jazyk nebo rodilý mluvčí? Využijte kvalitních a výhodných jazykových korektur prováděných našimi zkušenými odborníky!

Dodatečná korektura rodilým mluvčím není určena jen pro opravu pravopisných chyb, nýbrž zlepší kvalitu textu i po terminologické a stylistické stránce. Korektura prováděná zkušeným korektorem zajistí, že bude text zcela přirozený i pro rodilé mluvčí cílového jazyka!

Máte-li jakékoliv další dotazy, rádi vám odpovíme, proto nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese info@kjtranslations.cz nebo na telefonním čísle +420 723 706 499.

Nahrát soubory
Kalkulace
zdarma