SEO překlady

SEO (optimalizace pro vyhledávače) je anglickou zkratkou pro „search engine optimization“, jedná se o optimalizaci webových stránek pro vyhledávače. Jde o proces, v rámci kterého webovou stránku optimalizujeme, aby dosáhla lepšího umístění ve vyhledávačích.

V tomto procesu hrají důležitou roli klíčová slova, kterým je nutné webovou stánku a její obsah přizpůsobit. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že si internetový návštěvník ve výsledcích vyhledávání vaší webové stránky všimne na následně ji také navštíví.

V případech, kdy uživatelé pomocí internetových vyhledávačů hledají informace o konkrétních službách a produktech, má pak vaše společnost významnou konkurenční výhodu.

Překlady a SEO optimalizace

Pokud usilujete o to, aby vaše společnost úspěšně pronikla na zahraniční trh a zde úspěšně působila, doporučujeme vám, abyste si nechali vypracovat překlad webových stránek. Více informací najdete zde.

To, co při každodenním prohlížení internetu vpisujeme do internetových vyhledávačů (Google, Yahoo, Internet Explorer, Chrome, Opera atd.), jsou takzvaná klíčová slova. Na základě zadaných slov se nám při vyhledávání zobrazují příslušné webové stránky. Proto se nám v případě zadání klíčových slov překládánípřeklad nebo překladatelská agentura zobrazí webové stránky poskytovatelů překladatelských služeb.

Někdy však nemají klíčová slova na všech trzích stejnou funkci. Na českém trhu jsou například při vyhledávání překladatelských agentur klíčová slova překlady a překládání, na Slovensku se mohou ekvivalentní výrazy objevovat také v souvislosti s otáčením, zatáčením nebo nosnými dveřními překlady, což samozřejmě nemá nic společného s překladatelskou agenturou. Pokud použijete nevhodná klíčová slova, nebudou stránky vaší překladatelské agentury mezi prvními výsledky při vyhledávání. Proto je velmi důležité, aby vaše společnost spolupracovala s překladatelskou agenturou, která má v této oblasti četné zkušenosti a spolupracuje s překladateli z celého světa, kteří jsou rodilými mluvčími ve svých jazycích a dobře znají fungování cílových trhů.

Zásadního významu při překládaní webové stránky do cizího jazyka a SEO optimalizaci je analýza konkurence a přizpůsobení klíčových slov vzhledem k jejich umístění.

Překladatelská agentura K&J Translations zajistila překlad a lokalizaci webových stránek mnoha zákazníků a úspěšně se postarala i o jejich SEO optimalizaci. Rádi se postaráme, aby se lokální uživatelé a rodilí mluvčí cílového jazyka na vašich webových stránkách cítili jako doma.

Rozšiřte prodej svých produktů díky kvalitnímu překladu internetových stránek. Vaše webové stránky budou na zahraničních trzích ještě dostupnější!

Kromě překladů webových stránek a SEO optimalizace nabízíme také následující služby:

  • Dodatečné korektury textu (doporučujeme obzvláště, pokud je text určen pro zveřejnění nebo marketingové účely),
  • grafickou úpravu přeloženého textu (pokud si přejete, aby grafický vzhled překladu odpovídal originálu. Doporučujeme především v případech, kdy je originál ve formátu PDF a obsahuje obrázky či tabulky nebo když se jedná o naskenovaný text).

Máte-li jakékoliv další dotazy, rádi vám odpovíme, proto nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese info@kjtranslations.cz nebo na telefonním čísle +420 723 706 499.

Nahrát soubory
Kalkulace
zdarma