Často kladené otázky

Často kladené otázky

Kde můžete získat překlad zdarma (pokud vám stačí základní porozumění textu)?

Mnoho internetových překladačů, jako je Google translate, nabízí překlady zdarma. Hodí se v případě, že vám základní porozumění cizojazyčnému textu. Pokud potřebujete odborný překlad, doporučujeme požádat o naši nabídku. Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom vám vyšli vstříc.

Co je zahrnuto v ceně překladu?

Cena překladu zahrnuje překlad a prohlídku textu. Překlad vypracuje překladatel, kvalifikovaný pro daný obor. Prohlídku textu provádí rodilý mluvčí nebo jiný vysoce kvalifikovaný odborník pro daný jazyk.

Kdy a jak je možné zaplatit za překlad textu?
  • Právní subjekty zaplatí fakturou po dokončení překladu. Lhůta splatnosti je 10 dnů, není-li stanoveno jinak.
  • Fyzické osoby fakturu zaplatí před vypracováním překladu. K dispozici mají platby přes PayPal, prostřednictvím internetového bankovnictví nebo běžnou složenkou, kterou jim zašleme v příloze e-mailu.
V jakých případech je nutné zajistit soudní překlad?

Soudní překlad je nutný, pokud překládáte doklady, jako je vysvědčení, výpis z rejstříku trestů nebo oddací list vydaný domácími nebo zahraničními úřady (ambasádami, ministerstvy, soudy, pojišťovnami, zdravotními institucemi, vzdělávacími institucemi, univerzitami atd.).

Co znamená soudní překlad?

Jedná se o překlad se soudním ověřením, vyhotovený soudním překladatelem, který je ustanoven z úřední moci Ministerstva spravedlnosti. Soudní překladatel ručí za to, že je obsah překladu shodný s originálem. Ověřený soudní překlad je s originálem spojen pečetním provázkem. Překlad je opatřen razítkem a podpisem překladatele.

V jakém formátu a jakým způsobem je možné zaslat text k překladu?

Text nám můžete zaslat přes naši webovou stránku, e-mailem, běžnou poštou nebo se k nám můžete dostavit osobně. Přijímáme všechny typy textů a souborů, od počítačových souborů do papírových dokumentů.

Co je to normostrana?

Normostrana je standardizovaná strana s 250 slovy nebo 1500 znaky bez mezer.

Jakým způsobem lze odhadnout množství textu?

Zvolený postup závisí na formátu textu, který zasíláte k překladu. Pokud je text ve formátu, vhodném k editaci, lze množství textu jednoduše spočítat pomocí překladatelského softwaru. Pokud je text ve formátu, který nelze editovat, přetvoříme ho do formátu vhodného k editaci, a následně spočítáme počet slov a normostran. Na základě těchto údajů vypočítáme cenu překladu.

Jak rychle mohu očekávat dokončení překladu?

Vždy se snažíme vyjít našim zákazníkům vstříc. Pokud jste v časové tísni, můžeme zajistit velmi rychlý překlad. Nejpozději 60 minut po odevzdání poptávky vám zašleme nabídku, ve které bude uveden termín vypracování překladu. Termín dodání nicméně závisí na mnoha faktorech, mimo jiné na složitosti textu, počtu překládaných dokumentů, jazykové kombinaci atd.

Jaké jazyky překládáte?

Překladatelská agentura K&J Translations nabízí překlady do a z většiny evropských a světových jazyků. Spolupracujeme s více než 210 překladateli po světě a nabízíme překlady do 75 jazyků. Pokud potřebujete překlad v jazykové kombinaci, která není uvedena na našich webových stránkách, kontaktujte nás a uděláme vše, co bude v našich silách, abychom našli vhodného překladatele.

Nahrát soubory
Kalkulace
zdarma
Přejít nahoru