Překlady medicíny a farmacie

Medicína je věda, které se zabývá prevencí a léčbou různých onemocnění a péčí o lidské zdraví. Otcem medicíny je starořecký filozof Hippokrates, který spolu s lékařem Galénem položil základ moderního a racionálního přístupu k lékařství.

V dnešní době medicínu dělíme na tři hlavní odvětví. První odvětví zahrnuje různé vědecké obory, například anatomii, biochemii, biofyziku, fyziologii, genetiku a dalších 13 disciplín. Do druhého odvětví se zařazují jednotlivé lékařské specializace, například chirurgie a interní lékařství. V rámci posledního odvětví medicínu dělíme na různé interdisciplinární oblasti, jako je lékařská etika, lékařská informatika a soudní lékařství.

Již samotná pojmenování lékařských oboru zní komplikovaně, z toho můžeme oprávněně vyvodit, že jsou překlady medicínských textů náročné. Důvodem je, že většina lidí není seznámena s odbornou lékařskou terminologií.

Přesnost při překládání lékařských výsledků, diagnóz, návodů k použití léku, klinických protokolů a jiných důležitých lékařských textů je stejně důležitá jako preciznost při náročných operacích.  Nepřesný, povrchní nebo dokonce chybný překlad může mít vážné zdravotní nebo právní následky, a proto je velmi důležité, aby byl překlad jasný, přesný a jednoznačný.

Překlady lékařských a farmaceutických textů jsou pro překladatele velkou výzvou, protože patří k nejnáročnějším textům, na kterých jsou mnohdy závislé i lidské životy.

Překlady návodů k použití zdravotnických pomůcek a léků musí být bezchybné, přesné a v souladu s českými právními předpisy. Zároveň je důležité, aby byly srozumitelné pro všechny uživatele i zdravotní personál, čímž se zabrání případným komplikacím při léčbě pacientů.

Často jsou v případě lékařských textů požadovány také soudní překlady.

V překladatelské agentuře K&J Translations si uvědomujeme, jak důležité jsou přesné překlady medicínských textů. Spolupracujeme s překladateli, kteří dobře znají lékařskou terminologii v originálním i cílovém jazyce, chemické názvy léčivých látek a latinské i řecké výrazy pro různé diagnózy a onemocnění.

Kromě překladů medicínských textů nabízíme také následující služby:

  • Soudní překlady textů,
  • grafickou úpravu přeloženého textu (pokud si přejete, aby grafický vzhled překladu odpovídal originálu).

Máte-li jakékoliv další dotazy, rádi vám odpovíme, proto nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese info@kjtranslations.cz nebo na telefonním čísle +420 723 706 499.

Nahrát soubory
Kalkulace
zdarma