Přepis a překlad z audio nebo video médií

Přepis (transkripce) může mít v různých kontextech různý význam. V biologii se setkáváme s přepisem genetické informace z DNA do molekuly RNA, v hudbě můžeme například skladbu přepsat do notového zápisu. Jazykovědci rozlišují mezi dvěma druhy přepisu: První je přepis mezi různými písmy, znaky dané abecedy nahradíme znaky jiného písma. Druhou formou přepisu je přenos mluveného slova do textu.

To jednoduše znamená, že obsah audio nebo video záznamu přepíšeme do textu, který můžeme následně také nadále překládat.

V jakých případech lze použít přepis?

Audio nebo video záznamy

 • přednášek,
 • schůzí,
 • video konferencí,
 • důležitých telefonátů,
 • podcastů,
 • rozhovorů,
 • průzkumů,
 • diktátů,
 • video záznamů z YouTubu
 • atd.

Překladatelská agentura K&J Translations nabízí výhodné, kvalitní a rychlé přepisy i překlady různých audio a video souborů. Důležité je, aby byl přepis přesný, srozumitelný i jazykově a terminologicky správný.

Přepis má různé výhody, mimo jiné vám i vašim zákazníkům umožní lépe porozumět audio a video záznamům.

Přepis budete potřebovat, pokud chcete určitý záznam přenést do textu nebo když chcete obsah použít novým či kreativním způsobem. Tímto způsobem přispějete ke zvýšení počtu uživatelů vašich služeb a zlepšíte prezentaci svých výrobků.

Kromě přepisu a překladu audio záznamů vám nabízíme také následující služby:

 • Překlady textu do různých jazyků,
 • dodatečné korektury textu (doporučujeme obzvláště, pokud je text určen pro zveřejnění nebo marketingové účely).

Máte-li jakékoliv další dotazy, rádi vám odpovíme, proto nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese info@kjtranslations.cz nebo na telefonním čísle +420 723 706 499.

Nahrát soubory
Kalkulace
zdarma