Právní překlady

Právo je souhrnem různých pravidel, kterými se řídí nejdůležitější vztahy uvnitř státu či společnosti. Tato pravidla jsou zveřejněna v úředním věstníku daného státu, v České republice se jedná o Úřední věstník České republiky. V demokratických státech pravidla určuje lid prostřednictvím zastupujícího orgánu (parlamentu). Dodržovaní pravidel zajišťují státní orgány a lokální samospráva pomocí svých institucí, například soudů, policie, státních zastupitelství a dalších správních či výkonných orgánů.

Překlady právních textů bývají velmi náročné, od překladatelů se vyžaduje znalost specifické právní terminologie, která je v každé zemi jiná.

Překlady právních textů často ztotožňujme se soudními překlady, přestože se nejedná o stejnou věc. Překlady statutů, smluv, plné moci a jiných právních textů mnohdy nevyžadují soudní ověření. Více informací o soudních překladech se dozvíte zde.

Jaké právní texty se obvykle překládají?

  • Smlouvy (mezinárodní, darovací a kupní smlouvy nebo smlouvy o spolupráci),
  • udělení plné moci,
  • statuty společností,
  • soudní dokumenty,
  • úřední listiny
  • a jiné texty.

Překladatelská agentura K&J Translations si uvědomuje, že se v případě právních textů většinou jedná o důvěrné dokumenty. Proto vám zajišťujeme zachování jejich důvěrnosti. Při překládání právních textů spolupracujeme s prověřenými překladateli, kteří nejsou jen rodilými mluvčími ve svém jazyce, nýbrž jsou také znalci ve svém oboru.

Kromě překladů právních textů nabízíme také následující služby:

  • Dodatečné korektury textu (doporučujeme obzvláště, pokud je text určen pro zveřejnění nebo marketingové účely),
  • grafickou úpravu přeloženého textu (pokud si přejete, aby grafický vzhled překladu odpovídal originálu. Doporučujeme především v případech, kdy je originál ve formátu PDF a obsahuje obrázky či tabulky nebo když se jedná o naskenovaný text).

Máte-li jakékoliv další dotazy, rádi vám odpovíme, proto nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese info@kjtranslations.cz nebo na telefonním čísle +420 723 706 499.

Nahrát soubory
Kalkulace
zdarma