Překlady titulků

Titulky jsou psaná verze dialogu, kterou můžeme opatřit každé video a která je příslušně načasovaná. Titulky jsou často spojovány se zahraničními filmy, ale mají i různé jiné možnosti využití. Titulky jsou nezbytné u všech videí, kde se vyžaduje mezinárodní přístup. Určeny jsou také pro publikum se sluchovým postižením. Titulky zlepší srozumitelnost vašeho videa a usnadní učení jazyka, pokud vaše cílová skupina pochází z jiné země.

Proces titulkování

V rámci titulkování je důležitá především integrace písemného překladu dialogu na obrazovce s videem nebo zvukovou stopou. Protože titulky nejsou napsány předem, je tato služba odlišná od hlasových služeb. Všichni naši titulkáři jsou vysoce kvalifikovaní odborníci s rozsáhlými zkušenostmi v oboru titulkování. Naši zapisovatelé jsou při přepisu videa schopni pracovat s videem v různých formátech, přepisy jsou psány v inteligentním doslovném stylu.

Po dokončení přepisu zvukového záznamu, se text načte do titulkovacího softwaru, kde je nutné zadat příslušné načasování, které umožňuje synchronizaci zvuku s textem na obrazovce. V této fázi je možné přizpůsobit také formátování titulků, text může být například psaný kurzívou, velkými písmeny, různými barvami a je možné měnit i jeho umístění na obrazovce. Nakonec je nutné video přehrát a zkontrolovat titulky z ohledem na gramatickou správnost, pravopis, důslednost a vhodné načasování.

Nabízíme celou řadu služeb souvisejících s titulkováním, ke kterým patří například:

  • Tvorba titulků pro videa
  • Tvorba titulků pro televizní vysílání
  • Tvorba titulků pro televizi a filmový průmysl
  • Tvorba titulků pro dokumentární filmy
  • Tvorba propagačních a reklamních titulků
  • Tvorba titulků pro internetová školení a vzdělávací procesy
  • Tvorba titulků pro sociální média a webové stránky
  • Tvorba titulků pro Vimeo a YouTube

Proč vybrat právě společnost K&J Translations?

Ať už hledáte služby tvorby titulků pro zvukový záznam nebo video, měli byste vědět, že tvorba titulků a jejich překlad jsou těmi nejrafinovanějšími formami zprostředkování obsahu. V společnosti K&J Translations považujeme jakoukoliv formu psaní za formu uměleckého vyjádření, což žádný stroj nedokáže nahradit. Běžná řeč může obsahovat sleng, vokální zvuky, chrčení, nadávky, ambientální zvuky prostředí nebo ozvěny.

Těmto zvukům stroj nedokáže plně porozumět ani je vyjádřit. Proto jsme se rozhodli při tvorbě titulků zvolit lidský přístup, který divákům zajistí co nejlepší výsledek. Kromě toho jsou naše ceny vysoce konkurenční a náš fleksibilní přístup k tvorbě titulků nám umožňuje v krátkém termínu zpracovat širokou škálu formátů titulků. Můžeme přepsat váš fínální sestřih, vypracovat přepis, vytvořit titulky a nakonec je vložit do vašeho původního videa.

Ostatní služby:

Nahrát soubory
Kalkulace
zdarma