Turistické překlady

Lidé již odedávna rádi cestujeme, přitom se setkáváme s jinými kulturami, zvyky a samozřejmě také s cizími jazyky. Jazyk je naší cestou do světa, znalost cizí řeči nám ještě více přiblíží zemi, do které cestujeme. Tím, že se cestování v poslední době stává stále dostupnější záležitostí, roste také poptávka pro kvalitní nabídce ve více jazycích.

Pravdou je, že je angličtina nejrozšířenějším světovým jazykem, přesto však je turistická nabídka ve více jazycích výhodou, která se pomalu stává nutností. V době, kdy je cestovní ruch jedním z hlavních hospodářských odvětví, se cestovní kanceláře snaží svou nabídku přiblížit co nejvyššímu počtu turistů. Toho účinně dosáhnou, pokud své brožury, katalogy a letáky přeloží do jejich mateřštiny.

Při tom je třeba dávat pozor na marketingový jazyk, který je pro výběr konečné turistické destinace klíčový. Proto je nutné jej přizpůsobit jazyku, kultuře a zvyklostem cílové populace. Důležité je, aby překlad vypracovali odborní překladatelé, kteří zachovají původní význam textu.

V oboru turismu se používá velmi specifický jazyk, který se primárně zabývá příjemnými aktivitami a pohodlím. Přesto však je nutné zachovat přesný význam původního textu a vypracovat čtivý překlad do cílového jazyka. Jazyk v odvětví turismu musí být kreativní a vyžaduje znalost lokální terminologie. Stejně jako v případě jiných reklamních a marketingových textů zůstává i v této oblasti překladatel zcela zaměřen na přesné podání textu v cílovém jazyce, přičemž bude někdy muset určitou situaci, zvyklost nebo třeba chuť dodatečné vysvětlit či popsat.

V překladatelské agentuře K&J Translations se snažíme, aby byli všechny turistické texty správně a aktuálně přeloženy a také přizpůsobeny turistickému trhu a cílovým zákazníkům.

Kromě překladů turistických textů nabízíme také následující služby:

  • Dodatečné korektury textu (doporučujeme obzvláště, pokud je text určen pro zveřejnění nebo marketingové účely),
  • grafickou úpravu přeloženého textu (pokud si přejete, aby grafický vzhled překladu odpovídal originálu. Doporučujeme především v případech, kdy je originál ve formátu PDF a obsahuje obrázky či tabulky nebo když se jedná o naskenovaný text).
Kalkulace
zdarma
Nahrát soubory
Kalkulace
zdarma