Blog

Blog

1811, 2022

Budoucnost překladu: Může strojový překlad nahradit člověka-překladatele?

Napadlo vás někdy, jestli je budoucnost překladu ohrožena? Přestože stroje a roboti začali v mnoha odvětvích nahrazovat lidskou práci, překladatelství patří k těm odvětvím, kde tomu tak zatím není. Hlavním problémem strojového překladu je, že nezohledňuje kontext a všechny kulturní a zeměpisné [...]

1410, 2022

Nevýhody rozšiřování podnikání na mezinárodní úrovni

S rostoucí poptávkou po výrobcích nebo službách na zahraničních trzích nebo s novými obchodními příležitostmi mohou rostoucí podniky čelit perspektivě globální expanze. Jedná se o přirozený vývoj, který, pokud je realizován správným způsobem a ve správný čas, může přinést značné výhody. Uvažovali [...]

1509, 2021

Jak vytvořit vícejazyčný web pomocí doplňku Woocommerce

Na trhu existuje mnoho platforem pro internetové obchody, které umožňují přenést váš e-shop do více jazyků, přičemž je doplněk WordPress WooCommerce jedním z nejoblíbenějších. Přestože WordPress standardně neposkytuje podporu pro více jazyků, není vytvoření internetového obchodu ve více jazycích [...]

2804, 2022

Kolik jazyků se lze naučit

V našem hustě osídleném světě se používá několik jazyků. Stále častěji se setkáváme s tím, že lidé ovládají více než jeden jazyk. Mnoho lidí se domluví třemi nebo více jazyky. Důvody mohou být různé, například snaha o kariérní postup, [...]

109, 2020

Kdykoliv nebo kdykoli?

Slovo kdykoliv/kdykoli patří mezi slova neohebná, to znamená, že jej nemůžeme časovat ani skloňovat. Podle Slovníku spisovné češtiny patří mezi příslovce, určité jazykové příručky tomuto výrazu připisují i funkci spojky podřadicí. Čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty. [...]

501, 2021

Jak napsat stížnost

Každému z nás se někdy stalo, že dostal neopodstatněnou upomínku či neoprávněně vysokou fakturu nebo mu byly neoprávněně zaúčtovány nějaké služby. Velké společnosti, které svým předplatitelům každý měsíc vystavují faktury, nejsou neomylné, a proto mohou účtovat více, než by [...]

411, 2020

Jak napsat životopis

Hledáte zaměstnání? Víte, jak napsat dobrý a atraktivní životopis, který budete moci posílat potenciálním zaměstnavatelům? Když vidíme inzerát na práci našich snů, nebo když se dozvíme, že společnost, kterou již delší dobu sledujeme, hledá nové talenty, musíme rychle a [...]

Přejít nahoru