Finanční a ekonomické překlad

Každá obchodní dokumentace obsahuje také ekonomické a finanční texty, které jsou pro společnost velmi důležité, protože slouží pro komunikaci se zákazníky a dodavateli. Tyto texty jsou důležitým nástrojem v podnikání, protože slouží pro prezentaci služeb a obchodních aktivit. Lze je použít pro představení obchodních úspěchů a zároveň umožňují nahlédnutí do podnikatelské činnosti vašeho obchodního partnera.

Překlady různých ekonomických a finančních textů jsou nepostradatelné, musí však být odborné a obsahovat správnou terminologii. Správně napsané a přeložené finanční texty u vašich obchodních partnerů vyvolají dojem, že jste seriózní a spolehlivou společností.

Obchodní společnosti si v překladech svých výročních finančních zpráv nemohou dovolit žádné chyby.

Jaké ekonomické a finanční texty se obvykle překládají?

  • Výroční, finanční, obchodní a statistické zprávy,
  • zadávací dokumentace,
  • obchodní plány,
  • finanční analýzy,
  • oznámení akcionářům,
  • legislativní texty,
  • pojistné smlouvy
  • a jiné odborné finanční texty.

Překladatelská agentura K&J Translations nabízí výhodné, kvalitní a rychlé překlady ekonomických a finančních textů. Překladatelé, se kterými spolupracujeme, mají s překládáním ekonomických a finančních textů mnoho zkušeností a velmi dobře znají aktuální standardy Evropské unie.

Zajišťujeme ochranu všech důvěrných informací a uvědomujeme si, jak důležité jsou překlady vašich finančních, obchodních a statistických zpráv.

Kromě překladů ekonomických textů nabízíme také následující služby:

  • Dodatečné korektury textu (doporučujeme obzvláště, pokud je text určen pro zveřejnění nebo marketingové účely),
  • grafickou úpravu přeloženého textu (pokud si přejete, aby grafický vzhled překladu odpovídal originálu. Doporučujeme především v případech, kdy je originál ve formátu PDF a obsahuje obrázky či tabulky nebo když se jedná o naskenovaný text).

Máte-li jakékoliv další dotazy, rádi vám odpovíme, proto nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese info@kjtranslations.cz nebo na telefonním čísle +420 723 706 499.

Nahrát soubory
Kalkulace
zdarma