Překlady a lokalizace

Lokalizace projektů

Projekt je cíleně zaměřený a uzavřený proces pro rozvoj určité aktivity se záměrem dosažení určitého cíle. Projekt může uskutečňovat jednotlivec, společnost, společenská organizace, veřejná instituce, sociální instituce nebo státní či mezinárodní organizace. Pří uskutečňování projektu spolupracuje více osob, ke kterým patří vedení a poskytovatelé jednotlivých služeb.

Úspěšné uskutečnění projektu vyžaduje pečlivě zvolený informační systém a velké množství dokumentace, týkající se plánování, cílů projektu, organizace i uskutečňování projektu. Může se jednat o konstrukční a výrobní dokumentaci nebo výrobní a technologickou dokumentaci (běžnou či mimořádnou).

Jedná-li se o rozsáhlejší projekt mezinárodních rozměrů, který vyžaduje šíření na zahraniční trhy, doporučuje se tzv. lokalizace projektu.

Co znamená lokalizace?

Lokalizace je postup, při kterém se obsah produktu, služby nebo softwaru dokonale přizpůsobí lokálním jazykovým a kulturním požadavkům.

Jaký je rozdíl mezi lokalizací a překladem?

Překlad a lokalizace se liší ve své primární funkci, míře volnosti při věrnosti originálu, zapojení zainteresovaných stran a typu textu. Primárním cílem překladu je přenést fakta a význam textu z jednoho jazyka do druhého. Hlavním cílem lokalizace je fakta a význam představit způsobem, který v co nejvyšší možné míře splňuje jazykové a kulturní požadavky cílového jazyka.

Překladatelé nejsou vždy odborníky pro zahraniční trhy, u lokalizace jimi však musí být. Texty, které běžně překládáme bývají univerzální a méně formální (emaily, obsahy diskuzních fór, příručky, návody k použití atd.). Lokalizaci vyžadují texty, se kterými se čtenáři setkávají ve svém kulturním kontextu.

Do této kategorie patří především blogy, webové stránky, marketingové texty a jiné vzdělávací materiály.

Lokalizace projektů je pro podnikání na zahraničních trzích velmi důležitá. Nedostatečná lokalizace postaví iniciátora projektu do špatného světla a jeho projekt nebude v konkrétním kontextu úspěšně přijat.

Překladatelská agentura K&J Translations si uvědomuje význam lokalizace projektů a spolupracuje s mnoha překladateli, kteří jsou rodilými mluvčími a odborníky ve svých oborech. Ti vám mohou na základě svých zkušeností pomoci při organizaci a lokalizaci projektů, které jsou určeny pro šíření na zahraničních trzích.

Kromě lokalizace a překladů různých projektů vám nabízíme také následující služby:

  • Dodatečné korektury textu (doporučujeme obzvláště, pokud je text určen pro zveřejnění nebo marketingové účely),
  • grafickou úpravu přeloženého textu (pokud si přejete, aby grafický vzhled překladu odpovídal originálu. Doporučujeme především v případech, kdy je originál ve formátu PDF a obsahuje obrázky či tabulky nebo když se jedná o naskenovaný text).

Máte-li jakékoliv další dotazy, rádi vám odpovíme, proto nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese info@kjtranslations.cz nebo na telefonním čísle +420 723 706 499.

Nahrát soubory
Kalkulace
zdarma