Technické překlady

Překlady technických textů zahrnují texty z různých oborů (například strojírenství, stavebnictví, elektrotechniky atd.), které od překladatelů vyžadují odborné znalosti a správné používání příslušné terminologie. V každém oboru je podmínkou výborné porozumění originálnímu textu i překladu.

Špičkoví překladatelé technických textů musí mít také výborné technické znalosti a při překládání se často radí s odborníky v daném oboru.

V případě nevyhovujícího překladu technických textů může dojít k různým komplikacím, způsobeným především nevhodnou terminologií a nedostatečnými znalostmi v daném oboru. Důsledkem chybného překladu může dojít k nesprávnému použití stroje nebo přístroje a následně také k materiální škodě či dokonce újmě na zdraví.

Při překládání technických textů usilujeme o:

  • Přesnost,
  • důslednost,
  • vhodnou volbu terminologie,
  • jazykovou kvalitu,
  • respektování smluvených termínů.

V překladatelské agentuře K&J Translations máme s překládáním technických textů a návodů pro výrobce, dodavatele i uživatele mnoho zkušeností. Rádi vám pomůžeme s překladem vašich technických textů: návodů k použití strojů, brožur, prezentací, článků nebo popisů vašich produktů.

Nabízíme překlady textů z různých oborů (například stavitelství, elektrotechniky, strojírenství, leteckého průmyslu, mobilní technologie, lékařství atd.).

Při překládání technických textů spolupracujeme s kvalifikovanými a zkušenými překladateli a radíme se s odborníky pro daný obor. Uvědomujeme si, že se u technické dokumentace často rozsáhlé části textu opakují, proto v takových případech zákazníkům nabízíme slevu za opakování.

Váš text bude díky našim překladatelům a odborníkům terminologicky i odborně správný a nebude obsahovat pravopisné chyby.

Máte-li jakékoliv další dotazy, rádi vám odpovíme, proto nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese info@kjtranslations.cz nebo na telefonním čísle +420 723 706 499.

Nahrát soubory
Kalkulace
zdarma