Překlady slovenštiny

Potřebujete kvalitní, výhodný a rychlý překlad textu z češtiny do slovenštiny nebo ze slovenštiny do češtiny? Rádi vám vypracujeme výhodný a kvalitní překlad slovenštiny v kombinaci se všemi evropskými a mnoha světovými jazyky!

Slovenština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 5 milionů lidí. Je úředním jazykem Slovenska, abeceda obsahuje neuvěřitelných 46 písmen včetně Ľ a Ĺ, které se nevyskytují v žádném jiném jazyce. Tento jazyk má dvě historické kodifikace, první je z roku 1787 (Anton Bernolák) a druhá z roku 1843 (Ľudovít Štúr). 1. ledna roku 1993 se Československo rozdělilo na dva státy. Tím skončily společné dějiny Čechů a Slováků. Od roku 2004 je Slovensko součástí Evropské unie.

Využijte služeb našich zkušených překladatelů:

Překlady z češtiny do slovenštiny

Překlady ze slovenštiny do češtiny

Překlady slovenštiny v kombinaci s 85 světovými jazyky

Do slovenštiny vám rádi přeložíme různé typy textů: webové stránky, obchodní podmínky, návody k použití, smlouvy, shrnutí článku nebo knihy atd. Přeložíme vše, co potřebujete pro úspěšnou podnikatelskou činnost na slovenském trhu nebo pro vlastní potřebu! Jsme pevně přesvědčeni, že vám naše překlady pomohou úspěšně dosáhnout stanovených cílů.

V případě většího množství textu (více než 20 normostran) vám nabízíme VÝHODNOU MNOŽSTEVNÍ SLEVU.

Přejete si, aby byl váš text opravdu dokonalý a aby jej dodatečně prohlédl odborník pro daný jazyk nebo rodilý mluvčí? Využijte kvalitních a výhodných jazykových korektur prováděných našimi zkušenými odborníky!

Dodatečná korektura rodilým mluvčím není určena jen pro opravu pravopisných chyb, nýbrž zlepší kvalitu textu i po terminologické a stylistické stránce. Korektura prováděná zkušeným korektorem zajistí, že bude text zcela přirozený i pro rodilé mluvčí cílového jazyka!

Máte-li jakékoliv další dotazy, rádi vám odpovíme, proto nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese info@kjtranslations.cz nebo na telefonním čísle +420 723 706 499.

Nahrát soubory
Kalkulace
zdarma