Soudní překlady

Potřebujete soudně ověřený překlad s razítkem soudního překladatele? Obraťte se na nás! Firemním zákazníkům i jednotlivcům nabízíme kvalitní služby našich soudních tlumočníků za výhodné ceny.

Soudní překlady vyžadují nejvyšší možnou míru odbornosti a důvěrnosti. Proto s každým dokumentem zacházíme s nejvyšší možnou mírou péče a důvěrnosti.

Soudní ověřené překlady vypracují soudní překladatelé, kteří jsou jmenováni Ministerstvem spravedlnosti. Soudní překladatel text přeloží a opatří svým razítkem i podpisem, čímž ručí za to, že je obsahově shodný s originálem. Soudní překlad je pečetním provázkem svázán s originálem. Jedná se o úřední dokument, který můžete použít ve všech úředních institucích po světě.

Které dokumenty obvykle vyžadují soudní překlad?

 • Oddací a rodný list,
 •  potvrzení o vzdělání, výpis z rejstříku trestů,
 •  diplom a osvědčení,
 •  vysvědčení,
 •  výpis z obchodního rejstříku,
 •  obchodní dokumentace,
 •  úřední dopisy (správních orgánů, soudů),
 •  zdravotní potvrzení nebo osvědčení,
 •  právní dokumentace
 •  a jiné texty.

Originály dokumentů, které potřebujete přeložit, nám můžete doručit osobně, poslat poštou nebo nám jejich kopii můžete poslat elektronickou poštou.

Pokud nepotřebujete soudní překlad, můžeme vám nabídnout také kvalitní a rychlý běžný překlad za výhodnou cenu.

Ceník překladů
Překlady

Máte-li jakékoliv další dotazy, rádi vám odpovíme, proto nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese info@kjtranslations.cz nebo na telefonním čísle +420 723 706 499.

  Kalkulace
  zdarma