Chcete-li udržet krok se silnou konkurencí v odvětví internetového obchodu, musíte neustále zvažovat nové strategie expanze na další trhy a zvýšení prodeje ve vašem internetovém obchodě. Vícejazyčné webové stránky vám umožní dostat se do oblastí, do kterých vaši konkurenti ještě nepronikli. V důsledku toho budete mít vysokou šanci vybudovat image vaší značky v zemích, kde jsou odlišné jazykové či měnové preference. Kromě toho provozování dvojjazyčné webové stránky nevyžaduje využití dalších zdrojů. Náklady na provoz webové stránky v jednom nebo více jazycích jsou totiž přibližně stejné. Nastavení více jazyků a názvů vaší webové stránky na platformě Magento lze provést v několika jednoduchých krocích.

V tomto příspěvku jsme připravili jednoduchý návod, pomocí kterého můžete samostatně vytvořit vícejazyčný internetový obchod na platformě Magento:

1. krok: Stažení jazykových balíčků

Prvním krokem je získání jazykových balíčků, které budete potřebovat ke spuštění webových stránek. Seznam dostupných jazykových balíčků najdete v obchodě Magento Connect. Z dostupných možností si zde můžete vybrat balíčky, které nejlépe vyhovují vašim potřebám. Když dokončíte výběr, stáhne se vám soubor ve formátu .gzip. Chcete-li aplikaci zpřístupnit, otevřete ji. Chcete-li přidat specifické soubory relevantní pro konkrétní získaný jazyk, nahrajte složky „design“ a „locale“. Nyní můžete začít s vytvářením nového vzoru vašeho online obchodu.

2. krok: Přidání nového vzoru obchodu

Chcete-li, aby se vaše webová stránka zobrazovala ve více jazycích, budete muset vytvořit vzor obchodu pro každý jazyk. Pokud nainstalujete Magento bez údajů o těchto vzorech, bude jako výchozí jazyk přednastavena pouze angličtina. Pokud přistoupíte k instalaci Magento s údaji o těchto vzorech, bude mít tři vzory zobrazení: ve francouzském, německém a anglickém jazyce. Chcete-li však zobrazit přední část rozhraní v daném jazyce, budete si muset nejprve stáhnout příslušný jazykový balíček.

Chcete-li vytvořit nový vzor zobrazení obchodu, postupujte podle následujících kroků:

— Přejděte na panel správce a přihlaste se — Přejděte na „System“, poté „Configuration“ a následně na „Manage stores“.

— V levém horním rohu vyberte položku „Create Store View“.

— Po přesměrování na stránku „New Store View“ zadejte název pole a kód. Chcete-li otevřít obchod ve švédském jazyce, napište „švédština“.

— Vzhled tohoto obchodu uložte. Váš obchod je nyní spuštěn.

Při vytváření obchodu se však vaše webová stránka nezobrazí v jazyce, který jste si vybrali. K dokončení jazykové konfigurace obchodu musíte buď nainstalovat jazykový balíček, nebo výchozí text přeložit ručně.

3. krok: Instalace a konfigurace jazykových balíků

Jazykový balíček obsahuje překladové soubory pro výchozí text, který se zobrazuje na úvodní stránce vaší webové stránky. Dříve než se tyto překlady zobrazí na vaší webové stránce budete muset změnit místní nastavení.

Podívejme se, jak na to:

– Přejděte na „System“ a poté na „Configuration“.

– V levém horním rohu se nachází položka „Current Configuration Scope“. Vyberte vzor zobrazení obchodu pro jazyk, který chcete upravit.

– Přejděte do levé části „General section“. Položka „Locale Options“ by měla být rozbalena.

– Zrušte zaškrtnutí políčka vedle možností s nápisem „Use Website“ a z rozbalovacího seznamu vyberte svůj oblíbený jazyk.

– V pravém horním rohu klepněte na tlačítko „Save Config“.

Chcete-li změnit jazyk funkcí back-endu, přejděte na spodní část panelu správce a vyberte jazyk z rozbalovacího seznamu „Interface Locale“.

Magento obsahuje vestavěný nástroj pro překlad výchozích textů. Pokud si nechcete zakoupit jazykový balíček a místo toho chcete k překladu použít tento program, postupujte podle následujících pokynů:

– Z rozbalovacího seznamu vyberte položku „System“ >> „Configuration“.

– Přejděte do nabídky „Advanced menu“ a vyberte položku „Developer“.

– Z rozbalovacího seznamu vyberte položku „Translate Inline“.

– Chcete-li text překládat ve front-endu, vyberte pro hodnotu „Enabled for Frontend“ možnost „Yes“ a uložte.

– Chcete-li překládat text v back-endu, vyberte pro hodnotu „Enabled for Admin“ možnost „Yes“ a uložte.

– Po uložení předvoleb použijte nástroj pro úpravu překladů.

4. krok: Změna popisů a kategorií produktů

Popisy produktů a kategorie pro jednotlivá zobrazení obchodu bude také nutné upravit. Za tímto účelem postupujte následovně:

– Na panelu správce přejděte do nabídky „Catalog“ a poté z rozbalovacího seznamu vyberte položku „Manage Products“.

– Vyhledejte konkrétní produkt a vyberte možnost „Edit“.

– V nabídce „Choose Store View“ vyberte zobrazení obchodu, zrušte zaškrtnutí políčka „Use Default Value“ a upravte hodnotu dané možnosti.

– Klepnutím na tlačítko „Save“ nebo „Save and Continue Editing“ uložte provedené změny.

Podle stejného postupu jako u „Manage Categoories“ můžete upravovat jednotlivé kategorie.

A to je vše!

Dbejte na to, abyste nebyli omezeni jen na anglicky mluvící publikum. Prezentace produktů a služeb v rodném jazyce návštěvníků vaší internetové stránky vám pomůže rozšířit dosah vašeho podnikání, přilákat nové zákazníky, proniknout na nové trhy a udržet si stávající klientelu.

Máte-li jakékoliv další dotazy, rádi vám odpovíme, proto nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese info@kjtranslations.cz nebo na telefonním čísle +420 723 706 499.