Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO) uvádí, že ve světovém měřítku došlo k 7% nárůstu návštěv zahraničních turistů. Na území Asie a Tichomoří toto číslo vzrostlo o 8%, v Evropě o 7%, v Africe o 6%, na Blízkém východě a v Americe pouze o 4%. Očekávaný celosvětový výnos z cestovního ruchu dosáhl ke konci roku 2017 přibližně 1332 miliard dolarů.

Čtení tohoto článku zabere přibližně 5 minut.

V roce 2017 utratili turisté z Číny 257,7 miliard dolarů, na druhém místě byli turisté z USA s 132,2 miliardami dolarů, němečtí turisté při zahraničních návštěvách utratili 83,7 miliard dolarů, za nimi jsou turisté z Velké Británie, Francie, Itálie atd. Obyvatelé těchto států za návštěvy v zahraničí utratili miliardy dolarů.

S nárůstem cestovního ruchu vzrůstají také nároky turistů, týkající se kvality nabízených služeb. Turisté vyžadují stále větší množství přitažlivých a zajímavých informací, na které je spolehnutí. Proto je důležité nabídnout jim je v jejich mateřštině nebo v jiném jazyce, kterému dobře rozumí.

V dnešní době jsou webové stránky turistických agentur v mnoha jazycích takřka samozřejmostí. Mnoho majitelů turistických agentur se proto rozhodne přeložit vlastní stránky a materiály do jiných jazyků tak, aby jim turisté rozuměli. Na co je nutné dávat pozor při překládání turistických textů? Právě to jsme zjišťovali a závěry uvádíme v následujících odstavcích.

Na co je nutné dávat pozor, pokud se rozhodnete překládat webové stránky?

1. Vyberte vhodného poskytovatele překladatelských služeb

Pokud překládáte webové stránky určené turistům, musíte nejprve vybrat vhodného poskytovatele překladatelských nebo lingvistických služeb. Doporučujeme vám vybírat překladatele nebo agentury, kteří nejen znají jazyk a terminologii v oblasti cestovního ruchu, ale zároveň jsou schopni výborně se orientovat na cílovém trhu, znají příslušnou kulturu a její specifika. Důležité je, aby byla odbornost vašich textů zachována i v překladu.

2. Cena překladů

Cena překladu webových stránek závisí na mnoha faktorech. Důležitou roli hraje míra odbornosti jednotlivých textů, jejich délka a požadovaný termín vypracování.

V každém případě se vám vyplatí dlouhodobá spolupráce s vybranou překladatelskou agenturou, tím získáte případnou množstevní slevu a zajistíte konzistentní používání terminologie, protože si agentura vytváří tzv. překladatelskou paměť (anglicky Translation memory).

3. Zajištění správných informací

Jako organizátor zájezdů si nemůžete dovolit, aby vaše nabídky nebo podmínky služeb nebyly srozumitelné. Proto je důležité, aby byl původní text jasný a umožnil kvalitní překlad do cizího jazyka. Obzvláště důležité je zajistit odborný a správný překlad právně závazné dokumentace, které budou smluvní strany dobře rozumět.

Oblast východní Asie, severní Ameriky a západní Evropy navštěvuje stále více mezinárodních turistů, kteří mluví čínsky, španělsky, francouzsky, portugalsky, japonsky, korejsky, rusky, německy nebo italsky. Turisté z Číny, kteří dříve cestovali jen vnitrostátně, nyní v oblasti mezinárodního turismu utratí nejvíce ze všech.

Tyto údaje jsou klíčové pro rozhodování poskytovatelů turistických služeb, do jakých jazyků se vyplatí překládat webové stránky.

Pokud dobře poznáte potenciální zákazníky a dáte jim k dispozici vhodné informace v jejich jazyce, máte možnost úspěšné spolupráce s nimi.

Jaké jsou největší výzvy pří překládání turistických textů?

  • Překládání obsahů, spojených s cestovním ruchem, není vůbec jednoduché. Přestože se zdá, že obsah není komplikovaný, a texty nebývají dlouhé, je nutná zvláštní pečlivost. Nekvalitní překlad může poškodit pověst společnosti a způsobit také výraznou finanční újmu.
  • Texty musí zapadat do kulturního kontextu. Tím myslíme především kulinářské termíny, výrazy týkající se geografických charakteristik a různých událostí. Nesprávný překlad těchto výrazů může turisty zmást nebo způsobit nedorozumění.
  • Obsah musí být sepsán přitažlivým způsobem. V některých případech překladatel sice vypracuje doslovný překlad, který ovšem v cílovém jazyce nezní přirozeně nebo je dokonce téměř nesrozumitelný. Překlady pro odvětví cestovního ruchuvyžadují přesnost a kreativitu, aby obsah přilákal pozornost čtenářů.

Turismus je velmi dynamickým odvětvím, kde se informace často mění a je nutné je aktualizovat. Doporučujeme prověřit poskytovatele marketingových a překladatelských služeb a vybrat ty, kteří mají ve svém oboru mnoho zkušeností. Při spolupráci je důležitá také vzájemná důvěra, podrobné pokyny ze strany klienta a jejich dodržení ze strany poskytovatele. Spolupráce se spolehlivým partnerem vám usnadní práci a zároveň umožní dosáhnout vyšších příjmů i ušetřit peníze.

Pokud potřebujete kvalitní překladatelské nebo korektorské služby, neváhejte  nás kontaktovat.