Napadlo vás někdy, jestli je budoucnost překladu ohrožena? Přestože stroje a roboti začali v mnoha odvětvích nahrazovat lidskou práci, překladatelství patří k těm odvětvím, kde tomu tak zatím není.

Hlavním problémem strojového překladu je, že nezohledňuje kontext a všechny kulturní a zeměpisné faktory prostředí, pro které je určen. Proto je překlad vytvořený překladateli a překladatelskými agenturami mnohem kvalitnější než strojový překlad, protože zohledňuje všechny aspekty překladu a zároveň je vytvořen s určitou mírou kreativity – a tu je při strojovém překladu téměř nemožné dosáhnout.

 Přečtení tohoto článku vám zabere přibližně 2 minuty.

Kvalitní překlad zohledňuje kulturní a environmentální aspekty

Přestože je strojový překlad považován za rychlý, nelze se vždy spolehnout na jeho správnost. Pokud chcete získat kvalitní překlad, obraťte se na profesionálního překladatele nebo překladatelskou agenturu. Zkušení překladatelé berou v úvahu také základní principy lokalizace a transkripce, jakož i různé nuance, které jsou specifické pro různé jazykové rodiny.

Pro účely každodenních překladatelských činností mohou být velmi užitečné různé bezplatné překladatelské nástroje. Pokud však jde o profesionální překlady, jsou kvalifikovaní překladatelé spolehlivější volbou. Díky svým zkušenostem a znalosti kontextu chápou skutečný význam textu a pravděpodobnost vzniku chyb v překladu je velmi nízká.

Kvalitu překladu zvyšuje i kooperace překladatele se strojovým překladem

Jak vidíme, není důvod se o budoucnost překladu obávat. Ve skutečnosti představuje práce překladatele v mnoha ohledech mnohem lepší alternativu. To však neznamená, že se na překládání nemohou podílet stroje i lidé.

Mnoho překladatelských agentur dnes využívá různé technologie, které urychlují a zefektivňují jejich práci. Výsledkem jsou na jedné straně nižší ceny překladatelských služeb a na druhé straně neustále aktualizované interní databáze překladatelských agentur. Díky tomu mohou tyto agentury poskytovat konzistentní překlady, používat vhodnou odbornou terminologii a nabízet výhodné slevy za opakování. Vznikly tak osvědčené překladatelské nástroje, které mohou překladatelské agentury využívat k rychlým a kvalitním překladům na profesionální úrovni.