Korejština vs. japonština vs. čínština: Jaké jsou podobnosti a rozdíly mezi těmito třemi jazyky a jak bychom se je měli učit?

Pokud jste nikdy nestudovali žádný asijský jazyk, snadno si můžete splést čínštinu, japonštinu a korejštinu. Přes některé podobnosti jsou tyto tři jazyky značně odlišné a každý z nich s sebou přináší specifické problémy, které jej mohou odlišovat od ostatních. Dokud se nenaučíte všechny tři jazyky, možná vás bude zajímat, jaké jsou mezi nimi rozdíly. Vypracovali jsme pro vás tohoto stručného průvodce, který vám vysvětlí základní jazykové rozdíly mezi čínštinou, japonštinou a korejštinou a pomůže vám je lépe rozlišovat.

Jak rozeznat tyto tři jazyky

Riskujeme, že budeme opakovat to, co je zřejmé, ale čínský jazyk je nesmírně složitý. Existuje však jednoduchá metoda, jak čínské znaky odlišit – jsou spíše čtvercové a méně zakřivené. Japonské znaky vypadají kulatěji a křivěji.

Vizuální stránka japonského a korejského písma je podobně otevřená a expanzivnější , zatímco čínské písmo je více zhuštěné.

Dalším znakem, podle kterého lze korejskou abecedu identifikovat, jsou její jednoduché kruhové tvary, které jsou pro ni jedinečné a v japonštině ani čínštině se nevyskytují.

Zjednodušená čínština:

创译

Japonština:

クリエイティブ トランスレーション

Korejština:

크리에이티브 트랜스레이션

Zvuková podoba jazyka

Pokud pocházíte z jiného než asijského jazykového prostředí, budete si muset zvyknout na mluvení a výslovnost, a to bez ohledu na to, který ze tří jazyků si vyberete. Čínský jazyk je založen na čtyřech tónech, které mohou při nesprávné výslovnosti radikálně změnit význam slova nebo věty, což může být zpočátku matoucí.

Ačkoli je japonská gramatika obtížná, mluvit japonsky není tak náročné. Zvyknete-li si na výrazně vyšší tón, kterým obvykle mluví rodilí mluvčí japonštiny, zjistíte, že japonština je snadno srozumitelná, protože používá pouze 5 samohlásek. Všechny je znáte z angličtiny.

Korejský jazyk sestává ze zvuků, které se zásadně liší od japonštiny nebo čínštiny. Díky tomu může korejštinu rozeznat i člověk neznalý asijských jazyků. Jelikož korejština není tónový jazyk, je snazší se ji naučit. Zvládnutí hrdelních zvuků, jako je „eo“ a „er“, ale může být náročnější.

Gramatika

Čínština, japonština a korejština mají značně odlišné gramatické struktury. Některé jsou přirozeně náročnější než ostatní. Gramatika mandarínské (standardní) čínštiny je podstatně jednodušší než gramatika evropských jazyků. Gramatika je také velmi podobná angličtině, což potěší všechny zájemce o studium čínštiny.

Z gramatických pravidel existuje jen velmi málo výjimek a standardní čínština také nezná žádné slovesné tvary ani složité časy (naštěstí).

Co se týče gramatiky, japonština a korejština jsou rozhodně tvrdším oříškem. Jedním z nejnáročnějších aspektů učení se obou těchto jazyků je jejich vyšší úroveň zdvořilosti, neboť v obou jazycích se vyskytují zdvořilostní formy.

Mandarínská čínština má ze všech tří jazyků nejjednodušší gramatický systém, což studentům poskytuje více času zaměřit se při výuce na náročnější aspekty jazyka.

 

Rozdíly a podobnosti mezi jazyky jsou pro nás v K&J Translations fascinujícím fenoménem. Vždyť je to oblast naší odborné specializace! Jazyk je důležitým nástrojem při rozšiřování vašich obchodních aktivit do asijských zemí, jako je Japonsko, Čína nebo Jižní Korea. Kontaktujte nás ještě dnes a informujte se, jak vám můžeme pomoci rozšířit vaše podnikání na nové trhy a oslovit nové zákazníky. Pošlete nám e-mail na adresu info@kjtranslations.cz a my vám rádi pomůžeme!