Co je překladač Google a jak funguje?

Překladač Google je internetový překladač, který vznikl roku 2006. Na začátku využíval metody statistického strojového překladu. To znamená, že do programu ukládal miliardy slov. Při překládání pak jednoduše vybral ty nejvhodnější nebo nejoblíbenější ekvivalenty příslušného jazyka. Google při tvorbě překladače používal dokumenty Organizace spojených národů (v angličtině, arabštině, čínštině, ruštině, španělštině a francouzštině) a na jejich základě vytvořil souhrn o rozsahu přibližně 50 miliard slov.

Dnes překladač Google používá takzvanou metodu hlubokého učení (Deep Learning Method),  u které hrají významnou roli především rozsáhlé neuronové sítě. Ta umožňuje vyšší kvalitu překladů a využívá širší kontext, který je založen na několika milionech příkladů. Díky tomu je překladač Google schopen překládat i celé věty najednou, a ne pouze po částech. Překlady v systému se tak neustále zlepšují. V dnešní době překladač Google nabízí překlady více než 100 různých jazyků, patří k nim mimo jiné i čeština.

Překladač Google je velmi atraktivním a praktickým nástrojem, má mnoho pozitivních i negativních aspektů, které mají vliv na žáky, turisty a jiné běžné uživatele.

PŘEKLADAČ GOOGLE: PŘEDNOSTI

  • Překladač Google je všem uživatelům k dispozici zdarma.
  • Překladač Google je rychlý. Překládá už v okamžiku, když píšete text.
  • Mnoho překladů je založeno na práci překladatelů, kteří své překlady zveřejnili na internetu.

PŘEKLADAČ GOOGLE: NEDOSTATKY

  • Překladač Google dělá gramatické, slohové a jiné chyby, překlady nejsou konzistentní.
  • Kvalita překladu závisí na zvolené jazykové kombinaci. V programech Google je uloženo mnohem více anglických, španělských a německých slov než třeba českých, bulharských a rumunských. Proto jsou překlady v těchto kombinacích méně kvalitní a obsahují více chyb (např. Při překladech z angličtiny do češtiny zůstávají některé části textu v angličtině.)
  • Překladač Google neumožňuje dodatečnou kontrolu ani korekturu.
  • Překladač Google je veřejně dostupný nástroj. To znamená, že všechny texty a veřejné dokumenty, které do překladače načtete, se ukládají v paměti.

Je překladač Google užitečným nástrojem?

Ano i ne. Záleží na tom, jaký překlad potřebujete. Pokud potřebujete překlad jen pro sebe, abyste získali přibližné porozumění textu, pak lze tento nástroj doporučit. Pokud potřebujete překlad odborných, technických nebo beletristických textů, vysvědčení nebo právních dokumentů, pak vám překladač Google nedoporučujeme. V takovém případě je lepší, aby text přeložil překladatel, který je odborníkem pro daný obor, a aby překlad dodatečně zkontroloval také korektor.

Anežko, vezmeš si mě …?

Nejspíše se všichni shodneme, že překladače v blízké budoucnosti nebudou moci nahradit překladatele. U překladů je totiž stále důležitý selský rozum a lidský faktor. Jinak bychom opravdu mohli naše Anežky brzy začít nabízet cizincům z Afriky.