Cena překladu zahrnuje překlad a prohlídku textu. Překlad vypracuje překladatel, kvalifikovaný pro daný obor. Prohlídku textu provádí rodilý mluvčí nebo jiný vysoce kvalifikovaný odborník pro daný jazyk.