Jedná se o překlad se soudním ověřením, vyhotovený soudním překladatelem, který je ustanoven z úřední moci Ministerstva spravedlnosti. Soudní překladatel ručí za to, že je obsah překladu shodný s originálem. Ověřený soudní překlad je s originálem spojen pečetním provázkem. Překlad je opatřen razítkem a podpisem překladatele.