• Právní subjekty zaplatí fakturou po dokončení překladu. Lhůta splatnosti je 10 dnů, není-li stanoveno jinak.
  • Fyzické osoby fakturu zaplatí před vypracováním překladu. K dispozici mají platby přes PayPal, prostřednictvím internetového bankovnictví nebo běžnou složenkou, kterou jim zašleme v příloze e-mailu.