Soudní překlad je nutný, pokud překládáte doklady, jako je vysvědčení, výpis z rejstříku trestů nebo oddací list vydaný domácími nebo zahraničními úřady (ambasádami, ministerstvy, soudy, pojišťovnami, zdravotními institucemi, vzdělávacími institucemi, univerzitami atd.).