Každému z nás se někdy stalo, že dostal neopodstatněnou upomínku či neoprávněně vysokou fakturu nebo mu byly neoprávněně zaúčtovány nějaké služby. Velké společnosti, které svým předplatitelům každý měsíc vystavují faktury, nejsou neomylné, a proto mohou účtovat více, než by měli.

Mnoho lidí měsíčně platí za služby pomocí trvalých příkazů, a proto ani nekontrolují, za co přesně v konkrétním měsíci zaplatili. Doporučujeme zaznamenávat si náklady, čímž se vyhnete neoprávněnému účtování služeb.

V případě nesprávného účtování služeb je možné podat stížnost a požadovat vrácení peněz. Pokud jsme obdrželi pouze složenku s nesprávnou částkou, můžeme požádat o novou.

Čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty.

Jak správně sepsat stížnost

Stížnost je formální dopis, a musí proto obsahovat všechny náležitosti, které jsou povinnou součástí úředního dopisu. Má charakteristickou formu a je složena ze tří základních součástí.

  1. ZÁHLAVÍ

Záhlaví je důležitou součástí textu. V záhlaví uvádíme:

  • V levém horním rohu uvedeme naše údaje (jméno a příjmení, adresu).
  • V pravém horním rohu se uvádí místo a datum.
  • Pod našimi údaji mají být údaje adresáta nebo společnosti, které zasíláme stížnost.
  1. HLAVNÍ ČÁST

Poté následuje hlavní část, kterou začneme nadpisem, ve kterém uvedeme předmět stížnosti. Například: „Stížnost ohledně neoprávněné upomínky“. Poté následuje úvodní pozdrav. Protože obvykle nevíte, na koho se obracíte, můžete použít úvodní pozdrav: „Vážení!“.

Poté v jednom nebo dvou odstavcích stručně popište situaci a vysvětlete důvody vaší nespokojenosti či nesouhlasu. Pokud možno tvrzení podpořte relevantními důkazy. Pokud se stížnost týká platebního dokladu nebo vystavené faktury, jednoduše přiložte kopii faktury k dopisu.

  1. ZÁVĚR

Nakonec se rozlučte a vyjádřete očekávání příznivého řešení stížnosti. V pravém spodním rohu se pod svým jménem také podepište.

Příklad stížnosti: