Pravidla pro psaní přímé řeči jsou prostá, snadno je proto pochopíte, aniž byste se museli zabývat podivuhodnými výjimkami, na které byste mohli zapomenout.

Čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty.

Základní tvar uvozovek

Nejprve několik slov k uvozovkám. Čeština má své vlastní ve dvou tvarech a to 99 a 66. V textu vypadají takto „hezky česky“.

Pokud nevlastníte pokročilejší textový editor, můžete mít problémy s jejich zápisem. Prozradíme vám tedy klávesové zkratky pro Windows, to je Alt0132 pro „ a Alt+0147 pro “.

Pravidla pro psaní přímé řeči

Přímá řeč je doslovným přepsáním toho, co dotyčný pronesl, a je ohraničena uvozovkami. Často bývá uvedena uvozovací větou, která má informativní funkci. V ní se dovídáme, kdo je autor výpovědi, jaký je jeho postoj atd. Uvozovací věta může stát před přímou řečí nebo za ní, v některých případech bývá do přímé řečí vložena.

Všeobecně rozlišujeme čtyři typy přímé řeči. Nejzákladnějším typem je přímá řeč, která tvoří samostatnou větu. Ta musí začít velkým písmenem a být ukončena interpunkčním znaménkem. Uvozovky píšeme za a před přímou řečí a neoddělujeme je mezerou. („Vrať se domů.“)

Druhou variantou jsou věty, ve kterých je uvozovací věta za přímou řečí. Přímá řeč končí čárkou a uvozovací věta začíná malým písmenem. („Nezapomeň mi tu knihu vrátit,“ upozornil mě.)

Ve třetím případě je uvozovací věta na začátku, zakončena je dvojtečkou a přímá řeč začíná velkým písmenem. (Vítězně prohlásil: „Tak jsem na to konečně přišel.“)

Nejkomplikovanější případ nastává, když je uvozovací věta do přímé řeči vložena. V tomto případě je první část přímé řeči ukončena čárkou a stejně tak i věta uvozovací, v obou případech píšeme na začátku malé písmeno. („Chci se na to podrobněji podívat,“ trval na svém, „abych tomu mohl lépe porozumět.“)

 

Nepřímá řeč

A na závěr několik slov o tom, jak přímou řeč vyjádřit i jinak. K popsání toho, co někdo řekl, aniž bychom ho doslova citovali, můžeme použít nepřímou řeč. Uvozovky v tomto případě nepoužíváme.

Jelikož však pravidla pro psaní přímé řeči nejsou nijak obtížná, nemusíte se toho vůbec bát, jen nezapomeňte na správné umístění uvozovek.