Když vaše společnost expanduje na nové trhy, je nezbytné, abyste měli k dispozici webové stránky v jazycích, které vaši noví zákazníci preferují.

Tradiční překlad webových stránek nepochybně vzbudí u těchto zákazníků zvědavost, ale pro navázání skutečných kontaktů, které povedou ke konverzím, budete potřebovat také lokalizaci.

Ačkoli většina lidí používá termíny překlad a lokalizace jako zaměnitelné, je mezi nimi podstatný rozdíl. Pokud tento rozdíl přehlédnete, připravíte se o efektivní způsob, jak optimalizovat obsah svého webu pro zákazníky, kteří ovládají více jazyků.

Proces úpravy stávajících webových stránek takovým způsobem, aby byly přístupné, funkční a kulturně přizpůsobené cílovému publiku, se nazývá lokalizace nebo také překlad webových stránek. Kromě toho je důležité si uvědomit, že až třetina všech uživatelů internetu nejsou rodilí mluvčí angličtiny. Výzkumy také ukazují, že návštěvníci zůstávají na webových stránkách dvakrát déle, pokud jsou v jejich rodném jazyce.

Překlad

Vzhledem k tomu, že překlad představuje přímou konverzi z jednoho jazyka do druhého, jedná se ve srovnání s lokalizací o jednodušší proces. Tradiční překlad je vhodný například pro:

  • Obaly a etikety
  • Štítky
  • Interní komunikaci (školicí materiály, intranet, poznámky)
  • Úřední dokumenty

Profesionální překladatelské služby jsou nejlepší volbou, pokud je konkrétní obsah určen širšímu publiku. Je to skvělý způsob, jak zpřístupnit informace lidem ovládajícím více jazyků, a může být opravdu užitečný.

Lokalizace

Lokalizace je užitečná při práci s cíleným obsahem. Lokalizace, často označovaná také jako „L10n“, jde nad rámec překladu, neboť obsah nejen překládá, ale také přizpůsobuje. V praxi to znamená, že bez ohledu na jazyk, ve kterém jsou materiály napsány, jsou přizpůsobeny cílové skupině. Lokalizace je vhodným nástrojem zejména pro:

  • Marketingové materiály
  • Slogany
  • Kampaně na sociálních sítích
  • Webové stránky
  • Hry

Když překladatel lokalizuje váš obsah, v podstatě zajistí, aby se váš obsah dostal k cílovému publiku v cílovém jazyce.

 

Společnost K&J Translations odstraňuje z procesu překladu webových stránek zbytečné předsudky a složitosti. Vycházíme z práce našich vývojářů a marketérů. Nabízíme vám možnost spolupráce bez ohledu na to, zda máte nebo nemáte systém pro správu obsahu. Stačí nám poslat zdrojové soubory a my vám je vrátíme přeložené a připravené k nahrávání.