V našem hustě osídleném světě se používá několik jazyků. Stále častěji se setkáváme s tím, že lidé ovládají více než jeden jazyk. Mnoho lidí se domluví třemi nebo více jazyky. Důvody mohou být různé, například snaha o kariérní postup, studium nebo láska k jazyku. Nabízí se však otázka, kolik jazyků se člověk vůbec může naučit.

Jednoduše řečeno, na tuto otázku neexistuje žádný konkrétní limit. Každý z nás je jiný a svým způsobem jedinečný. Každý z nás má jiný styl učení. Z toho vyplývá, že počet jazyků, které se každý člověk může naučit, je různý.

Záleží na vašich ambicích, motivaci a produktivitě. Pro někoho může být náročné zvládnout tři jazyky. Někdo jiný se však může rychle naučit šest jazyků.

Kdo je hyperpolyglot?

Jazykovědci odhadují, že zvládnutí základů jazyka trvá rok soustavné výuky. Tyto první poznatky si pak budete muset upevnit. Průměrný člověk se tak může za svůj život naučit přibližně 10 jazyků.

Pokud někdo umí 10 jazyků, stačí to k tomu, aby byl označen za hyperpolyglota, tj. člověka, který umí více než 6 jazyků. Tento termín zavedl v roce 2003 Richard Hudson, emeritní profesor lingvistiky na University College of London.

Kardinál Guiseppe Mezzofanti je považován za jednoho z nejznámějších hyperpolyglotů na světě. Narodil se 19. září 1774 v Bologni v Itálii. Mluvil plynule 40 jazyky, ale někteří tvrdí, že jich ovládal téměř sto.

Kolik jazyků se můžete za svůj život zvládnout naučit vy?

Ani na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Lidé se přece učí jazyky z různých důvodů. Takovým důvodem může být nutnost, výhody, které znalost jazyka nabízí, nebo prostě láska k cizím jazykům. Výhodou je také to, že některé jazyky jsou si blízké. Studium jednoho z nich tak může být užitečné i při osvojování dalších jazyků. Jedním z takových příkladů je románská jazyková rodina. Naproti tomu jazyky, jako například angličtina a čínština, mohou být na hony vzdálené.

Důležitou otázkou je také plynulost, s jakou cizí jazyk ovládáme. Někdo může tvrdit, že ovládá mnoho jazyků. Otázkou tedy je, v kolika jazycích je schopen vést plynulou konverzaci. Někteří lidé jsou schopni plynulé, ale jen stručné konverzace v několika jazycích. Je však možné, že nerozumí jazyku na stejné úrovni jako rodilý mluvčí nebo někdo, kdo jej studuje mnohem delší dobu.

 

V překladatelské agentuře K&J Translations jsme tu pro vás, kdykoli potřebujete kvalitní jazykové služby. Jsme profesionální poskytovatel jazykových služeb, připravený splnit vaše požadavky na překlady a tlumočení. Náš tým tvoří rodilí mluvčí a odborníci na konkrétní oblasti.