Kultura ovlivňuje tolik aspektů lidského chování, že je snadné zapomenout, že k jisté kultuře patříte i vy. Jak lidé stárnou, přizpůsobují se kulturním standardům, ale pokud podnikáte v zahraničí, rychle pochopíte, že ne každý chce podnikat stejným způsobem, jako vy. Kulturní vzorce společnosti určují, jaké jsou přijatelné reakce v určitých sociálních situacích.

Pochopení dopadu kultury na podnikání se stalo základní kompetencí, kterou musí každá multinacionální korporace mít, chce-li úspěšně konkurovat na trhu.

1. Komunikace

Efektivní komunikace je zásadním faktorem pro úspěch jakéhokoli podnikání, ať už se jedná o malý start-up nebo velkou společnost. Ačkoli často slýcháme, že obchodním jazykem je angličtina, není dobré předpokládat, že všichni obchodní partneři z celého světa budou umět anglicky.

Pokud jde o mezinárodní obchod, jednou z metod, jak překonat kulturní propasti, je jazyk. Důležité je rozumět jazyku, kterým mluví cílový trh, a pochopit, jak jej využít ke komunikaci svých marketingových sdělení. Zatímco plynulá znalost angličtiny může znamenat profesní výhodu po celém světě, pochopení významu subtilní neverbální komunikace v různých kulturách je v mezinárodním podnikání úplně stejně důležité.

2. Pracovní etiketa

Dochvilnost je relativní pojem. Některé kultury mají k času a termínům uvolněnější přístup. V takové kultuře se rozčilování v případě čekání na schůzku považuje za neuctivé a tlačit na někoho, aby se držel termínu, může vést k neúspěchu v podnikání. Místo toho zkuste poznávat místní kulturu a napodobovat chování místních obchodních partnerů.

Při spolupráci se zahraničními obchodními partnery a spolupracovníky věnujte velkou pozornost způsobu, jakým své partnery oslovujete. V některých kulturách je normální oslovovat někoho, koho jste právě potkali, křestním jménem, v jiných byste ho měli oslovovat příjmením nebo titulem.

3. Obchodní hierarchie

Organizační hierarchie a pohledy na manažerské odpovědnosti se také mohou mezi jednotlivými kulturami výrazně lišit. Kulturní normy mohou ovlivnit, zda se zaměstnanci na nižších nebo středních manažerských pozicích cítí dobře, když se na poradách pozastaví, zpochybňují rozhodnutí nadřízených nebo vyjadřují jiný názor. Tyto pocity často odrážejí společenské hodnoty země nebo míru sociální rovnosti.

Společnosti, které hodlají vstoupit na globální trh, musí pochopit, jak mohou kulturní variace ovlivnit jejich obchodní chování na ostatních trzích. Jejich úspěch bude totiž záviset na pochopení pro kulturní rozmanitosti. V tomto ohledu je nutné brát v úvahu skutečnost, že každý trh má svůj vlastní soubor cílů, vlastní vkus a jiná očekávání. V rámci služby lokalizace vám ve společnosti K&J Translations pomůžeme orientovat se v bludišti kulturních rozdílů.