„Podařilo se mu vyhrát milion/milión.“

„Dostala několikamilionové/několikamiliónové věno.“

Obojí může být pěkné, ale jak to správně napsat? Jedná se o komplikovanější číslovku a pravidla jejího zápisu byla víckrát upravována. Jak tedy v současnosti píšeme toto slovo?

Čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty.

1. Cizí slova se zakončením na -on

V češtině existuje mnoho slov cizího původu, která jsou zakončena na -on. U většiny platí, že je můžeme napsat v obou variantách. Tak můžeme například vypít čaj s citronem nebo si dát citrónovou zmrzlinu. Sednout si do vagonu nebo se na vagón jen zdálky podívat. Kolem krku můžeme mít medailon nebo o medailónu jen snít. Psaní obou variant je rovnocenné, platí to i pro slova příbuzná či odvozená.

Stejné pravidlo používáme i pro milion/milión. Nemusíte si lámat hlavu, obojí je správně!

2. Jak je to s výslovností?

Číslovku milion lze vyslovovat pouze jedním způsobem, a sice s dlouhým „o“ [milión].

3. A co výjimky?

Existují i slova cizího původu se zakončením na -on, které lze napsat pouze jedním způsobem. Ty si je nutné zapamatovat. Tak například píšeme slovo kujón nebo fanfarón výhradně s dlouhým „o“.