V dnešní době na naší planetě žije přibližně 7,6 miliard lidí. V prosinci 2017 používalo internet 4,1 miliard lidí, což je 54 procent světové populace. To znamená, že více než polovina lidí už používá internet. Proto je pro firmy globálního dosahu velmi důležité, aby byly jejich webové stránky, marketingové materiály či jiné obsahy webu přeloženy do různých jazyků. Jedině tak budou moci uspět na světových trzích.

Pokud chcete, aby byla vaše obchodní strategie úspěšná i na světových trzích, doporučujeme vám spolupracovat s odbornou překladatelskou agenturou.

Čtení tohoto článku zabere přibližně 5 minut.

Výhody spolupráce s překladatelskou agenturou

1. Odborná překladatelská agentura vám pomůže i s lokalizací

Lokalizace je odborná lingvistická služba, kterou poskytují překladatelské agentury. Znamená, že jsou texty přizpůsobeny lokálním kulturním podmínkám. Lokalizace se vztahuje dokonce in na barvy a obrázky, které se vyplatí přizpůsobit cílovým spotřebitelům a také zákonům a pravidlům cizího státu. Překladatelé, kteří pracují pro odborné překladatelské agentury, jsou rodilí mluvčí a žijí v zemích, kde se cílový jazyk běžně používá. Proto dobře znají místní kulturu a spotřebitelské chování.

2. Překladatelská agentura vám pomůže v oblasti podnikání a marketingu

Pro obchodování na určitém zahraničním trhu je důležité, aby vaše podklady připravila překladatelská agentura, která má díky spolupráci s jinými klienty četné zkušenosti, vyzná se v technologii, kultuře a dobře se orientuje na místním trhu.  Proto vám může pomoci i s vytvářením obchodních strategií a získáváním nových nápadů. Vy se pak nebudete muset obávat, že obsah vašich stránek nebude pro cílové zákazníky dost dobrý. Překladatelská agentura se postará, aby byl kvalitní a působil na klienty dobrým dojmem.

3. Agentura pečlivě vybere překladatele, kteří budou pracovat na vašem textu

Díky spolupráci s mnoha překladateli po celém světě tak získáte přístup k rodilým mluvčím mnoha cílových jazyků a překladatelům s hojnými zkušenostmi.

Překladatelská agentura má při zaměstnávání překladatelů velmi přísná kritéria. Vyhledává odborné překladatele se zkušenostmi v požadovaných oborech (podnikání, finance, právo, lékařství, vzdělávání atd.)

4. Překladatelská agentura se může postarat i o větší rozsah práce a dokáže čelit větším výzvám

Agentura má k dispozici větší tým překladatelů, kteří jsou zvyklí vzájemně spolupracovat. Váš překlad tak budou moci dokončit rychleji. Pokud Váš projekt vyžaduje překlad z více jazyků, postará se agentura o vhodné překladatele a při tom používá TM (překladovou paměť). Ta zajistí konzistentnost překladu a snazší práci při budoucích překladech.

5. Překladatelská agentura má organizovaný proces práce

V překladatelské agentuře na vašem překladu pracuje více lidí: Překladatel překládá, někdo jiný překlad graficky upraví a korektor provádí jazykovou korekturu. Pak je tu ještě vedoucí projektu, který na celý proces dohlíží. Stará se také o kvalitu, konzistentnost, přesnost překladu a respektování smluvených termínů.

6. S překladatelskou agenturou ušetříte čas a peníze

Při překladech a lokalizaci si nemůžete dovolit dělat chyby. Překládání je dovednost, kterou je nutné se dobře naučit, jinak může dojít k problémům. Opravování chyb je drahé a zdlouhavé. Obzvláště, překládáte-li text do více jazyků. Chyby se pak mohou velmi prodražit. Překladatelská agentura se o vše postará najednou a samozřejmě již napoprvé zajistí špičkovou kvalitu vašeho překladu.

7. Překladatelská agentura funguje jako most mezi různými kulturami

Spolupracuje s překladateli, kteří jsou rodilí mluvčí cílového jazyka, což znamená, že rozumí nejen jazyku, ale také kultuře a místním obyčejům. To vše jim umožňuje odborně přeložit význam textu.

8. Váš partner při šíření vašeho podnikání

Překladatelská agentura spolupracuje s mnoha partnery, kterým se již podařilo proniknout do globální podnikatelské sféry, proto může pomoci i vám. Agentura má k dispozici prospěšné informace o fungování trhu, které nenajdete v žádném výzkumu či analýze. Tyto zkušenosti vám pomohou vytvořit si správnou obchodní strategii.

9. S překladatelskou agenturou porozumíte cizím kulturám

Díky spolupráci s překladatelskou agenturou získáte mnohem více než jen překlady a lokalizace. Poznáte cílový trh a pochopíte, jak funguje.

10. Překladatelská agentura zajišťuje ochranu osobních údajů

Překladatelská agentura ručí za ochranu vašich autorských práv a ochranu osobních údajů o mobilních aplikacích, smlouvách, konferencích či právních otázkách a tyto údaje nikdy neposkytuji třetím stranám.

 

Přemýšlíte o rozšíření podnikatelské činnosti na zahraniční trhy? V tom vám může pomoci odborná překladatelská agentura, která vám vše výrazně ulehčí. Postará se o organizaci, přesnost a lokalizaci i překlad vašich podkladů. Zajistěte si špičkové překlady a lokalizaci vašich textů. Kontaktuje nás na info@kjtranslations.cz.