Podnikatele, kteří chtějí dosáhnout vyššího zisku z podnikání a rozšířit svou činnost, určitě napadne založit firmu v zahraničí. Jedná se vskutku o lákavý nápad, před jeho realizací je ale nutné vše dobře promyslet a zvážit výhody i nevýhody takového postupu.

Podnikatelé, kteří chtějí otevřít firmu v zahraničí a rychle dosáhnout dobrých výsledků, mají často mnoho otázek a nevědí, na koho s obrátit. Naštěstí existují webové stránky, které v tomto ohledu nabízejí mnoho užitečných informací. I my pro vás máme několik základních údajů.

Čtení tohoto článku zabere přibližně 4 minuty.

Jak začít?

Dříve než uděláme první krok a otevřeme firmu v zahraničí, musíme zvážit případné potíže, se kterými bychom se mohli setkat. Založení firmy v zahraničí může být v určitých případech velmi riskantní. Musíme si totiž uvědomit, že své finance investujeme tam, kde to příliš dobře neznáme. Proto je nutné již na začátku zvážit všechny aspekty a zjistit, jaké jsou případné pasti, které na první pohled nejsou vidět.

Nejdříve je nutné zjistit co nejvíce informací o vybraném státě, kde plánujeme otevřít firmu. Zajímat by nás měla i mentalita tamějších obyvatel, kteří jsou našimi potenciálním zákazníky, jejich zvyky a zlozvyky. Musíme dobře vědět, kam investujeme peníze, kolik jich budeme potřebovat, jaký typ společnosti se nejvíce vyplatí založit a jaké jsou daňové podmínky v dané oblasti. Dobře naplánované kroky a pečlivě promyšlené podnikání totiž přináší výjimečné výsledky.

Důvody pro založení firmy v zahraničí

Lidé, kteří mají dostatek odvahy pro založení firmy v zahraničí, většinou tvrdí, že je k tomu přivedlo více důvodů.

Jedním z hlavních může být to, že má vybraný stát výhodné podmínky pro začínající podnikatele. Zde nás vždy nejprve napadnou daně, které je nutné platit. Nesmíme však zapomenout na byrokratické překážky, které nám mohou stát v cestě a je nutné je překonat, chceme-li vytvářet zisk.

Obyvatelé České republiky nejčastěji podnikají v sousedních státech, je tomu tak nejspíše v důsledku zeměpisné blízkosti, znalosti podnikatelských podmínek a situace v těchto zemích. Hledání nových obchodních příležitostí je mnohdy způsobeno touhou pro větším zisku. Zahraniční trhy mohou být aktivnější než trh uvnitř státu, což podnikatelům umožní lepší výsledky a vyšší zisk.

Kdy se nám vyplatí otevřít firmu v zahraničí?

V minulosti svou firmu v zahraničí otevíraly jen větší mezinárodní společnosti, dnes je tomu ale jinak. Pouští se do toho i menší startupové firmy, v zahraničí je totiž množství investorů, kteří rádi podpoří dobré nápady mladých lidí.

V zahraničí se určitě vyplatí otevřít firmu v případě, že na daném trhu již podnikáme a máme v určitém státě mnoho zákazníků. Do zahraničí se tímto způsobem stěhují společnosti, které se věnují turizmu, počítačovým vědám, transportu, stavebnictví a gastronomii.

Někteří svou společnost přestěhují do zahraničí také proto, že doma čelí byrokratickým potížím. Čeští podnikatelé se na domácím trhu někdy setkávají s problémy, které se v zahraničí vůbec nevyskytují. V některých zemích je snazší získat půjčku, která může být pro úspěšný začátek podnikání nevyhnutelná. Pak jsou tu také ceny nemovitostí a pozemků, které jinde mohou být nižší.

Všechny tyto důvody způsobují, že i mnozí Češi následují svůj sen a jsou připraveni přizpůsobit svůj život svým preferencím, to je může přivést k podnikání v zahraničí.

Pokud potřebujeme pomoc při zahraničním podnikání, můžeme se obrátit na různé poskytovatele, kteří nám mohou rychle a snadno pomoci se zakládáním firmy v požadovaném státě. Když máme vše potřebné, většinou je požadováno potvrzení o státním občanství členského státu EU, výpis z rejstříku trestů a požadovaný finanční obnos, pak založení firmy většinou netrvá déle než několik dní.