Oblast jihovýchodní Asie tvoří několik zemí, ve kterých byl v nedávné době zaznamenán výrazný hospodářský růst. Z tohoto důvodu se stále více společností ze západních zemí rozhoduje pro podnikatelskou činnost v této části světa. Ukázalo se, že v této oblasti existuje množství nevyužitých obchodních příležitostí, což je pro mnoho investorů velmi zajímavé.

Z geografického hlediska dělíme jihovýchodní Asii na dvě části, jedná se o pobřežní a kontinentální část jihovýchodní Asie. Většina zdejších zemí patří do Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), tímto způsobem společně nabízejí investorům řadu obchodních příležitostí.

Je velmi důležité, aby investoři rozuměli podmínkám, předpisům a zákonům každé země ještě předtím, než v ní začnou podnikat. To znamená, že se musí seznámit s deseti zeměmi, s deseti různými měnami, deseti právními systémy, náboženstvími, zvyky a kulturami a různými úředními jazyky.

Je velmi důležité znát charakteristiky různých trhů v jihovýchodní Asii

Pokud plánujete podnikání v jihovýchodní Asii, nejprve se ujistěte, které země zaznamenávají hospodářský růst a nabízejí tak nejlepší příležitosti pro šíření vašich produktů a služeb. Do tohoto regionu řadíme 10 členských států sdružení ASEAN, z nichž jsou hospodářsky nejvyspělejší Indonésie, Thajsko, Filipíny, Singapur, Malajsie a Vietnam.

Všechny obchodní společnosti z vyspělých zemí by si měly být vědomy, že jednotlivé země v regionu nabízejí zcela odlišné podmínky. V každé zemi narazíme na jiné výzvy, spojené se zakládáním společnosti, podmínkami pro získání půjčky či stavebního povolení nebo specifickými daňovými předpisy.

Mezi členskými státy sdružení ASEAN existují velké rozdíly

Jihovýchodní Asie je dnes považována za nejdůležitější rozvíjející se hospodářství, proto není nic překvapivého, že mnoho mezinárodních společností hledá svou příležitost právě na těchto trzích. Navzdory skutečnosti, že region nabízí mnoho obchodních příležitostí, se musí společnosti důkladně připravit na případné překážky, které je při expanzi do těchto zemí čekají.

Hlavním cílem Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) je vytvoření jednotného hospodářského společenství těchto států, což je v praxi velmi obtížné, protože mezi členskými státy existují obrovské rozdíly v oblasti hospodářských podmínek. Například Singapur je malý trh se stabilní vládou, stabilní měnou a vynikající infrastrukturou, zatímco například Indonésie má na druhou stranu obrovskou populaci s výrazně horšími podmínkami pro podnikatelskou činnost. Myanmar je nejchudší zemí v ASEAN, 75% zdejší populace je stále bez elektřiny, a proto jsou zdejší mobilní trhy mezi nejrychleji rostoucími na světě.

Co je třeba vzít v úvahu při podnikání v jihovýchodní Asii?

Pro všechny společnosti zvyklé na podnikání v zemích, jako např. USA, Velká Británie, Austrálie a Singapur, bude podnikání v jihovýchodní Asii skutečnou výzvou, protože je třeba vzít v úvahu mnoho faktorů.

Omezení a předpisy

Investoři mají v jihovýchodní Asii poměrně komplikovanou situaci, protože se musí při podnikání vypořádat s různými místními a regionálními předpisy, registrací duševního vlastnictví, ochranou značek, ale také třeba imigrační politikou.

Na trhu v některých zemích ASEAN, jako je Kambodža, Vietnam a Filipíny, existují omezení zahraničních investic a je požadováno, aby mezinárodní společnosti měly také místní partnery nebo akcionáře. Některé země předem prověří všechny zahraniční společnosti, které tak mohou začít podnikat až poté, co dostanou povolení.

Členské státy sdružení ASEAN mají také různá omezení týkající se zahraničních investic, ale závisí především na hospodářské činnosti, o kterou máte zájem. Vezměte prosím na vědomí, že zde existuje mnoho dalších předpisů, zejména v oblastech bankovnictví, dopravy, rybolovu a telekomunikací.

Problémy s hledáním zaměstnanců

Jedním z cílů hospodářského sdružení ASEAN bylo také umožnit volný pohyb pracovních sil v daném regionu, což stále ještě zůstává ve fázi návrhu. Různé země mají velmi přísné předpisy v oblasti přijímání pracovní síly z jiných zemí, včetně sousedních, proto doporučujeme předem zjistit, zda je možné přesunout některé z vašich zaměstnanců do regionu nebo najmout zahraniční pracovní sílu pro práci v konkrétní zemi.

Různé časové rámce

Zatímco západní společnosti jsou z hlediska termínů velmi konzistentní, na východě tento koncept často neplatí. Pokud chcete mít postupy pod kontrolou, budete muset upravit svůj harmonogram, zejména v oblastech přistěhovalectví, dovozních povolení, dokumentace živnostenského oprávnění, vyjednávání a uzavírání smluv s dodavateli i třeba řešení propouštění nadbytečných zaměstnanců.

Důvěra mezi obchodními partnery

Pro lidi na východě je zásadní hodnotou osobní přátelství a důvěra. Doporučujeme vám často cestovat do země, ve které podnikáte, protože jedině tak budete moci navázat osobní kontakt s budoucími obchodními partnery. Ty, kteří rozhodují o vaší firmě, nebudete moci přinutit, aby spěchali, proto buďte velmi trpěliví a na schválení vašeho podnikání v této části Asie počkejte.

Ale důvěra v budoucí obchodní partnery není jediná věc, na které záleží. Je zásadní, abyste své potenciální zákazníky, partnery a dodavatele poznali z první ruky, protože jejich názory mohou být pro vás a vaše podnikání nesmírně cennou informací.

Přijímání kulturní rozmanitosti

Při podnikání v jihovýchodní Asii je důležité mít na paměti, že se zdejší kultura výrazně liší od kultury na západě. Mějte na paměti, že je nutné se vyhnout situacím nebo činům, které by ostatní lidi uvedly do rozpaků. Proto neodmítejte dárky a pohostinnost, kterou vám nabízejí vaši obchodní partneři. Pokud chcete úspěšně podnikat, vyhněte se třeba také obviňování na veřejnosti.

Jak pochopit různé výzvy?

Při rozhodování o podnikání v jihovýchodní Asii buďte připraveni na řadu výzev. Pokud jste netrpěliví, budete zklamáni, protože vás na vaší obchodní cestě čeká mnoho překážek a neočekávaných rozdílů mezi zeměmi. Počítejte s tím, že některé kultury budou vyspělejší než jiné, a ochota pomoci mezinárodním společnostem se také v jednotlivých zemích liší.

V každé zemi probíhají věci trochu jinak. Někde se setkáte se zdlouhavými byrokratickými postupy, jinde bude založení firmy hračka. Klíčového významu je zjistit vše, co bude k podnikání v dané zemi potřebovat.

Všeobecné podmínky pro podnikání se v jednotlivých zemích liší

Pokud jde o podnikání v jihovýchodní Asii, hrají klíčovou roli podmínky pro podnikatelskou činnost dané země. Kromě osobního kontaktu a kulturní rozmanitosti je důležité si uvědomit, že má každý stát určitá pravidla, které bude nutné vzít v úvahu.

Důležitou věcí jsou také vizitky, které na východě reprezentují osobu, která je dává. Je proto důležité, abyste je s úctou předali a obdrželi ty, které dostanete. K tomu používejte obě ruce a pozorně si vizitky přečtěte. Hlavně je ale nedávejte do peněženky nebo kapsy. Během schůzky vizitky mějte na stole, například vedle obchodních dokumentů, které máte u sebe. Při navrhování vlastních vizitek se ujistěte, že jsou správně přeloženy do místního jazyka.

Při účasti na obchodních jednáních je velmi důležitá dochvilnost. V zemích, které jsou pod vlivem muslimské nebo hinduistické kultury, při osobních interakcích nepoužívejte jen svou pravou ruku. V těchto zemích se také nedotýkejte hlavy ostatních lidí.

S poznáváním kultury jihovýchodní Asie vám může pomoci i dobrá překladatelská agentura.

Podnikání v jihovýchodní Asii pro vás bude skutečnou lekcí, protože zjistíte, že se kultura v tomto regionu výrazně liší od kultury na západě. Ujistěte se, že máte správné informace o obchodním prostředí, protokolech, jazyce a kultuře. Než se rozhodnete pro podnikání, proveďte také analýzu cílového trhu.

Při tom všem je rovněž nezbytná znalost jazyka. Jak již bylo zmíněno, v této části Asie narazíte na různé úřední jazyky, které mohou být hlavní překážkou úspěšného podnikání. Ujistěte se, že neznalost jazyka nebude bránit vašemu podnikání, a vyhledejte dobrou překladatelskou agenturu, která vám pomůže zvítězit nad jazykovou bariérou.

Díky ní si snadno poradíte s dokumenty potřebnými pro založení společnosti, vaše vizitky budou přesně a profesionálně přeloženy a obchodní jednání a schůzky budou o to bezstarostnější. Kvalitní překladatelská agentura zajistí, aby byl přenos informací mezi vámi a vašimi obchodními partnery přesný a profesionální. Díky tomu bude vaše podnikání v jihovýchodní části Asie ještě úspěšnější.