Blog

Blog

2804, 2022

Kolik jazyků se lze naučit

V našem hustě osídleném světě se používá několik jazyků. Stále častěji se setkáváme s tím, že lidé ovládají více než jeden jazyk. Mnoho lidí se domluví třemi nebo více jazyky. Důvody mohou být různé, například snaha o kariérní postup, studium nebo láska [...]

504, 2022

Co je strojový překlad?

Do konce roku 2016 byly všechny produkty strojového překladu na trhu založeny na algoritmech, které využívaly statistické přístupy k určení nejlepšího možného překladu konkrétního slova. Strojový překlad spočívá v převodu textu z jednoho jazyka (zdrojového jazyka) do jiného jazyka (cílového jazyka) za [...]

1509, 2021

Jak vytvořit vícejazyčný web s využitím systému Prestashop

V základním nastavení je PrestaShop vícejazyčný. Můžete tedy rychle vytvořit internetový obchod ve více jazycích. Jádro PrestaShopu již bylo přeloženo do více než 65 jazyků. Tyto překlady přispěla prostřednictvím služby CrowdIn (platforma pro kolaborativní překlady) komunita PrestaShopu. Překlady jádra [...]

1509, 2021

Jak vytvořit vícejazyčný web s využitím nástroje pro tvorbu webových stránek Wix

Tvorba vícejazyčných stránek Wix naštěstí nemusí být vůbec složitá. Pokud jste objevili ideální vícejazyčné řešení Wix, je to ve skutečnosti poměrně jednoduché. V tomto příspěvku si podrobněji rozebereme řešení Wix. Jde o to, že vám vícejazyčné řešení Wix umožní [...]

504, 2022

Co je strojový překlad?

Do konce roku 2016 byly všechny produkty strojového překladu na trhu založeny na algoritmech, které využívaly statistické přístupy k určení nejlepšího možného překladu konkrétního slova. Strojový překlad spočívá v převodu textu z jednoho jazyka (zdrojového jazyka) do jiného jazyka [...]

1307, 2020

Vokalizace předložek

V češtině platí, že se předložky v některých případech vokalizují, to znamená, že se k nim přidává samohláska „-e“. Tento jev je následkem historického vývoje systému českých samohlásek, zároveň souvisí také se snahou o usnadnění výslovnosti. Vokalizace je v [...]

1305, 2020

Milion nebo milión?

„Podařilo se mu vyhrát milion/milión.“ „Dostala několikamilionové/několikamiliónové věno.“ Obojí může být pěkné, ale jak to správně napsat? Jedná se o komplikovanější číslovku a pravidla jejího zápisu byla víckrát upravována. Jak tedy v současnosti píšeme toto slovo? Čtení tohoto článku [...]

Přejít nahoru